UMCG boekt financieel resultaat van 5,4 miljoen euro in 2015

In 2015 heeft het UMCG een positief financieel resultaat geboekt van 5,4 miljoen euro. De omzet in 2015 bedraagt 1,1 miljard euro, dit is nagenoeg vergelijkbaar met de omzet in 2014. Het resultaat is in 2015 lager dan in 2014 (17,7 miljoen euro), toen het financieel resultaat positief werd beïnvloed door incidentele baten.

Om zijn financieel solide positie te behouden, streeft het UMCG in de toekomst naar een gewenst resultaat van tien miljoen euro per jaar.

Innoveren
Het jaar 2015 stond in het licht van innovatieve ontwikkelingen die in de toekomst een financiële impact hebben. Om innovatieve en excellente patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding te blijven bieden, investeert het UMCG de komende jaren in een nieuw operatiecentrum, nieuwe intensive care units en een acute opnameafdeling. Ook komt er een nieuwe clusterindeling van poliklinieken, waarbij de zorg rond patiëntgroepen is georganiseerd in plaats van rond medische specialismen, zodat de zorg efficiënter en meer patiëntgericht wordt. Daarnaast treft het UMCG voorbereidingen voor de invoering van een nieuw elektronisch patiëntendossier.

Financieel gezond blijven
Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, moet de bedrijfsvoering nog efficiënter. Zo kan het UMCG èn blijven innoveren èn financieel gezond blijven. Begin dit jaar kondigde het UMCG daarom aan in de periode 2016-2020 veertig miljoen euro in kosten te gaan besparen om structureel ruimte te creëren voor zowel deze benodigde investeringen als voor toekomstige ontwikkelingen.

Het resultaat van 2015 is inclusief deelnemingen. In december 2015 vond na een jarenlange voorbereiding de overname plaats van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) door het UMCG. De cijfers van het OZG zijn in 2015 voor het eerst geconsolideerd in de cijfers van UMCG.

Overzicht hoogtepunten 2015

Behalen ISO 9001-certificaat voor zorg, onderwijs, opleiding en onderzoek
Start bouw protonentherapiecentrum
Overname van Ommelander Ziekenhuis Groningen
Oprichting van het comprehensive cancer center
Erkenning 41 centra zeldzame aandoeningen

Global Reporting Initiative
Het jaarverslag 2015 is het eerste jaarverslag waarin de jaarverslagen Onderzoek en Onderwijs, Kwaliteit en Veiligheid en Milieu zijn geïntegreerd en wordt gerapporteerd volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative en de Transparantiebenchmark. Hiermee laat het UMCG zien wat het doet op het gebied van duurzame gezondheidszorg en hoe het waarde toevoegt in alle processen en kerntaken voor een brede groep van belanghebbenden.

Kerncijfers

Totaal consulten en bezoeken
2015 840.549
2014 815.311

Klinische opnames
2015 34.802
2014 34.671

Promoties
2015 209
2014 197

ISI-publicaties
2015 2.450
2014 2.405

Ingeschreven studenten (per 1/10)
2015 4.008
2014 4.021

Medewerkers in aantal (per 31/12)
2015 12.134
2014 9.706

Medewerkers in FTE (per 31/12)
2015 12.653
2014 9.565

Lees hier het UMCG jaarverslag 2015.

Bron: UMCG