Nieuw Thuja Fonds voor medische innovaties

0
1408

Vers kapitaal voor medische innovaties:Thuja Capital rondt nieuw fonds af
Thuja Capital Management (“Thuja”) heeft de fundraising van het nieuwe investeringsfonds Thuja Capital Healthcare Fund II succesvol afgerond, met een fondsgrootte van EUR 34M. Het geld in dit fonds zal worden geïnvesteerd in jonge Nederlandse en Belgische ondernemingen die een medisch innovatief product ontwikkelen. Thuja is daarbij met name geïnteresseerd in producten die de diagnose, behandeling of zorg belangrijk verbeteren en/of kunnen bijdragen aan kostenbeheersing. Te denken valt onder andere aan medische hulpmiddelen, diagnostica en geneesmiddelen, maar ook aan medische voeding: in feite elk product waarvan een belangrijke medische meerwaarde kan worden bewezen. Op deze manier draagt Thuja bij aan een duurzame gezondheidzorg van hoge kwaliteit.

Thuja Capital Healthcare Fund II is opgezet met een aantal belangrijke partners om dit doel te realiseren:

  • Rabobank – de Rabobank is een belangrijke financier in de Nederlandse gezondheidzorg en wil via zijn investering gehouden door Rabo Private Equity in Thuja Capital Healthcare Fund II bijdragen aan zorginnovaties die bijdragen aan waardecreatie voor burgers en de maatschappij.
  • Kenniscentra: de Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en Radboudumc Nijmegen vormen een waardevolle bron van nieuwe bedrijfsinitiatieven en een groot kennisnetwerk. Thuja zal nauw samenwerken met hun Technology Transfer Offices, Utrecht Holdings en Radboud Valorisatie, met als doelstelling innovaties naar de patiënt te brengen.
  • Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) met een speerpunt binnen het investeringsbeleid in de life sciences en health: BOM en LIOF. De bundeling van Thuja en deze ROM’s zorgt ervoor dat meer kansrijke medische bedrijven gefinancierd kunnen worden.

Thuja Capital Healthcare Fund II is verder in belangrijke mate gekapitaliseerd door het Europees Investeringsfonds (EIF), onderdeel van de Europese Investeringsbank. EIF heeft onder andere een mandaat om investeringsfondsen te ondersteunen die een brug slaan tussen kenniscentra en de markt, en heeft in Thuja een professionele fondsmanager herkend die die rol invult. Naast bovengenoemde partijen hebben een groot aantal families en private personen in Thuja Capital Healthcare Fund II geïnvesteerd.

Over Thuja Capital Management
Thuja Capital Management BV is een investeringsmaatschappij opgericht in 2007, en heeft een aantal fondsen onder beheer, alle gericht op medische productinnovaties. Door te investeren in slimme medische innovaties realiseert Thuja zowel zorgrendement alsmede financieel rendement. Het team bestaat uit Harrold van Barlingen en Michel Briejer als investeringsmanagers en Martin Solleveld als financieel controller. Thuja Capital Management houdt kantoor in het Utrecht Science Park. Voor meer informatie, zie www.thujacapital.com.


Over Rabobank

Rabobank heeft een sterke positie in de Nederlandse gezondheidzorg. Om de zorg hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden voor toekomstige generaties is versterking van de innovatiekracht en het ondernemerschap in de sector cruciaal. Zorginnovaties moeten bijdragen aan de vitaliteit van mensen en gemeenschappen. Een belangrijk strategisch doel van de Rabobank. Vitaliteit is een belangrijke pijler onder een productieve en welvarende samenleving. Michel van Schaik: “Onze betrokkenheid bij Thuja Capital Healthcare Fund II past in onze visie op de zorgsector en de bijdrage die wij willen leveren aan het toekomstbestendiger maken van ons zorglandschap”.
Rabo Private Equity investeert in fondsen die passen bij de strategie van de Rabobank. Buiten Nederland investeert Rabo Private Equity in een aantal zelfstandige private equity fondsen opgericht met een primaire focus op de Food & Agri sectoren. In Nederland investeert Rabo Private Equity in diverse venture capital en private equity fondsen, waarbij naast kapitaal tevens onze expertise, ons netwerk en onze sectorkennis ter beschikking aan de fonds managers wordt gesteld om zo waarde toe te voegen aan portfoliobedrijven waarin door deze fondsen wordt geparticipeerd. Door deel te nemen in fondsen zijn wij in staat om met onze partners een breed scala aan Nederlandse ondernemingen in verschillende fases van hun levenscyclus en in verschillende bedrijfssectoren bij te staan met eigen vermogen.

Over de Utrecht Holdings

Utrecht Holdings is het Technology Transfer Office van de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Ze richt zich op het overdragen, gebruiken en commercialiseren van academisch onderzoek. Sinds 1996 hebben ze de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht ondersteund bij het aantrekken van onderzoeksgelden, het registreren van meer dan 150 octrooien en het sluiten van licentieovereenkomsten. Tevens heeft Utrecht Holdings ruim 40 spin-off bedrijven gestart waarvan het merendeel in de life sciences. In totaal is EUR 15M geïnvesteerd in dergelijke startups. Utrecht Holdings en Thuja Capital werken sinds 2008 succesvol samen. Voor meer informatie over Utrecht Holdings, zie www.utrechtholdings.nl.

Over Radboudumc Nijmegen

Het Radboudumc heeft de overdracht van kennis naar de maatschappij hoog in het vaandel staan. Deze overdracht vindt plaats door het vertalen van onderzoeksresultaten naar impact op de gezondheidszorg, op sociaal en economisch vlak. Afdeling Valorisatie van het Radboudumc stimuleert deze impact door middel van ondersteuning bij het verwerven van (inter)nationale onderzoeksubsidies, het coördineren van complexe subsidieprojecten, en evaluatie, octrooiering en commercialisatie van nieuwe technologieën. De afdeling onderhandelt bij licenties en ondersteunt bij de oprichting van spin-off bedrijven. De Radboudumc Holding B.V. heeft 19 spin-off bedrijven waarin 153 fte werkzaam zijn en waarin tot op heden EUR 44M is geïnvesteerd. Gemiddeld worden er per jaar 15 nieuwe octrooiaanvragen gedaan. Voor meer informatie over het Radboudumc, zie www.radboudumc.nl.

Over de BOM

Innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken vormen de aanjager voor economische ontwikkeling. Om de Brabantse economie te laten groeien, ondersteunt de BOM ondernemers op verschillende manieren. De BOM investeert risicodragend in startende en groeiende innovatieve ondernemingen; smeedt samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, overheden en instellingen; trekt buitenlandse bedrijven aan en (her)ontwikkelt bedrijfslocaties. De BOM is gevestigd in Tilburg en er zijn momenteel ongeveer 90 mensen werkzaam. Zie ook www.bom.nl.

Over LIOF

LIOF helpt het MKB van ‘voor de start tot voorbij de finish’ met innoveren en het ontwikkelen van nieuwe bedrijvigheid. We financieren de start en groei van kansrijk MKB in Limburg. Ook werft LIOF buitenlandse bedrijven voor Limburg en zorgen we dat hun vestiging en ontwikkeling in Limburg soepel verloopt. LIOF ondersteunt met Kennis, Netwerk en Kapitaal.

Over EIF

Het Europees Investeringsfonds (EIF) is onderdeel van de Europese Investeringsbank Groep. Het is haar centrale missie om Europese MKB-bedrijven te ondersteunen door hen toegang te geven tot financiering. EIF structureert en ontwikkelt venture capital, groeikapitaal, garantie- en microfinancieringsinstumenten met een focus op dit marktsegment. Als dusdanig bevordert EIF de EU-doelstellingen, door het ondersteunen van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, ondernemerschap, groei en werkgelegenheid.

Vorig artikelBetere kankerzorg door opleiden van verpleegkundigen
Volgend artikelHealth Valley events
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.