Ethische aspecten van innovatiebeleid

Minister Kamp heeft deze week een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over ethische aspecten van het innovatiebeleid. De brief is een antwoord op de motie van senator Peter Ester van de ChristenUnie van maart 2014. In deze motie verzocht Ester de regering om in het technologie- en innovatiebeleid structureel plaats in te ruimen voor reflectie op ethische vragen. In zijn motie verwees Ester naar vragen rondom privacy, de persoonlijke levenssfeer, burgerschap en zeggenschap.

Intieme technologie

In zijn brief benadrukt minister Kamp de hoge snelheid van de huidige technologische ontwikkelingen. Informatietechnologie, biotechnologie, nanotechnologie en neurotechnologie ondersteunen en versterken elkaar. Hij verwijst daarbij naar de publicatie ‘Intieme technologie: de slag om ons lichaam en gedrag’ van het Rathenau Instituut. In dat essay laten wij zien hoe technologie in hoog tempo steeds intiemer wordt. Technologie komt steeds dichterbij, nestelt zich tussen ons in, en zelfs in ons. Intieme technologie komt niet alleen steeds meer over ons te weten, maar krijgt zelf ook menselijke trekjes, wat nieuwe ethische en bredere maatschappelijke vragen oproept.

Sociale en maatschappelijke vragen

In zijn brief interpreteert minister Kamp het woord ‘ethiek’ breed, net als senator Peter Ester deed. Dit doet hij door te verwijzen naar maatschappelijke en sociale vragen, die volgens de minister ‘onlosmakelijk verbonden zijn met de rol van de overheid als beleidsbepaler en wetgever’.

In de brief van de minister staat een opsomming van activiteiten binnen het huidige innovatiebeleid waarin de regering aandacht geeft aan maatschappelijke vragen. De voorbeelden variëren van het NWO-programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) tot een high level expert groep over Big Data. Ook wordt het onderzoek genoemd dat het Rathenau Instituut doet in het kader van de motie van senator Arda Gerkens (SP) over de wenselijkheid van een commissie die kan adviseren over de ethische kant van de digitalisering van de samenleving.

Het is de bedoeling dat eenzelfde overzicht dat minister Kamp deze week naar de Tweede Kamer stuurde, vanaf nu elk jaar gegeven wordt in de Voortgangsrapportage Bedrijvenbeleid.

Bron:

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen