Door Smog en ozon irritatie en luchtwegklachten

Array

Met warme dagen als gisteren, woensdag 20 juli, met onweer is er kans op door . De luchtkwaliteit is dan ’slecht’ volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om met name in de middag en vroege avond binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te vermijden.

Irritatie en luchtwegklachten

Naarmate de hoeveelheid ozon toeneemt, zullen meer mensen hinder ondervinden. Voorkomende klachten zijn irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Raadpleeg bij  klachten die niet meteen verklaarbaar zijn de huisarts of GGD.

Ontstaan van ozon
Smog door ozon ontstaat bij grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht. Dit is het geval als er weinig wind staat, meestal uit zuidoostelijke richting. De vervuilende stoffen (stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen) worden onder invloed van zonlicht omgezet tot ozon. Hierdoor komen verhoogde ozonniveaus alleen in het voorjaar en in de zomer voor (zomersmog). In de andere seizoenen is de invloed van de zon te klein om hoge ozonconcentraties te laten ontstaan.
Europese informatie- en alarmdrempel voor ozon

In Europa zijn voor ozon een informatie- en een alarmdrempel gedefinieerd. Van een overschrijding van de EU-informatiedrempel voor ozon is sprake wanneer de drempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht wordt overschreden. De luchtkwaliteit is dan ’slecht’ volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Bij kortstondige blootstelling boven dit niveau is er een gezondheidsrisico voor bijzonder kwetsbare groepen. Vanaf de EU-alarmdrempel van 240 microgram ozon per kubieke meter lucht (’zeer slecht’ volgens de Nederlandse luchtkwaliteitsindex) is er een gezondheidsrisico voor de bevolking als geheel en kunnen er tijdelijke maatregelen worden afgekondigd. Vooralsnog verwacht het RIVM geen ozonconcentraties boven de alarmdrempel. Actuele en verwachte smogniveaus vindt u op luchtmeetnet.nl, NOS-Teletekst pagina 711 en 712, en de luchtkwaliteitsapp van het RIVM, GGD Amsterdam en DCMR.

Luchtmeetnet.nl is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM), GGD Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond, Provincie Limburg en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). De website toont de gemeten luchtkwaliteit op meetpunten in Nederland en de berekende luchtkwaliteit in de vorm van kaarten.

Luchtkwaliteitsindex

De index vat gegevens samen over de luchtkwaliteit. Zowel de gemeten als berekende luchtkwaliteit wordt ingedeeld in vijf klassen van goed tot zeer slecht. Per stof wordt een concentratie omgezet tot een getal van 1 (weinig luchtverontreiniging) tot 11 (veel luchtverontreiniging). De stof met het hoogste indexgetal bepaalt de totale luchtkwaliteitsindex. Als alle stoffen hetzelfde indexgetal hebben dan wordt de totale index één punt hoger.

Wat kan ik met de index?

Op grond van de luchtkwaliteit kunt u eventueel uw dagelijkse bezigheden aanpassen, om minder last te hebben van luchtverontreiniging. Daarvoor worden bij de klassen adviezen gegeven, die verschillen voor gevoelige groepen (bijvoorbeeld longpatiënten) en mensen die niet speciaal gevoelig zijn. Hierbij wordt in het algemeen geadviseerd om, bij slechte luchtkwaliteit, inspanning naar een gunstiger tijdstip te verplaatsen in plaats van helemaal achterwege te laten. Gebruikt u de luchtkwaliteitsverwachting om te bepalen wanneer een gunstiger tijdstip is. Maar gaat u zeker bewegen; bewegen is immers goed voor de gezondheid. Onderaan deze tekst is een tabel opgenomen met de handelingsadviezen die bij de index horen.

Hoe vat de index de gegevens van de verschillende stoffen samen?

Elke component (NO2, fijn stof en ozon) krijgt een eigen waarde voor de index. De totale index krijgt hiervan de hoogste waarde. Als bijvoorbeeld één van de stoffen een waarde 7 heeft en de andere lager, dan wordt de waarde 7 gebruikt als de index voor dat moment. Wanneer álle stoffen een concentratie hebben die net aan het uiteinde van de schaal van de klasse ligt, dan geeft de totale index de volgende klasse weer.

Rapport Luchtkwaliteitsindex

In het rapport “Luchtkwaliteitsindex” van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden aanbevelingen gedaan voor de samenstelling van de index en duiding. De adviezen uit dit rapport zijn toegepast op deze website en in de App Luchtkwaliteit.

Bron: RIVM

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen