Isala Oncologisch centrum ontvangt ESMO-accreditatie

0
920
Oncologisch centrum ontvangt voor oncologische palliatieve zorg

Het Isala Oncologisch centrum heeft de accreditatie ‘ESMO Designated Center of Oncology and Palliative Care’ opnieuw ontvangen. Dit is een speciale erkenning voor kankercentra met geïntegreerde oncologische en palliatieve zorg van een hoog niveau. Isala is hiermee één van de elf ziekenhuizen in Nederland die deze accreditatie in ontvangst mag nemen. Isala Oncologisch centrum wil patiënten zorg bieden met de best mogelijke kwaliteit van leven, ook als medische behandeling niet meer tot genezing kan leiden. Sabine Netters, internist-oncoloog en lid van het Palliatief Advies en Consultatie Team van Isala: ‘Wij zijn erg blij dat we deze zorg kunnen voortzetten met hernieuwde accreditatie.’  

Oncologische palliatieve zorg

Kanker heeft een grote impact op de patiënt en zijn of haar naasten, zowel fysiek als mentaal. Als kanker niet meer genezen kan worden, wordt er gesproken van palliatieve zorg. In dat geval wordt in overleg met de patiënt gekeken naar mogelijkheden voor ziektegerichte behandeling (bijvoorbeeld chemotherapie) waarmee naar levensverlenging wordt gestreefd en/of symptoombehandeling.

Met het voortschrijden van de ziekte komt de nadruk meer op de behandeling van pijn, kortademigheid en andere symptomen te liggen. Deze vorm van zorg is gespecialiseerd en voor iedere patiënt verschillend. Daarom is er binnen Isala een speciaal multidisciplinair Palliatief Advies en Consultatie Team (PACT) werkzaam. Het PACT is naast advisering en consultatie verantwoordelijk voor het maken van protocollen, implementeren van richtlijnen en scholing binnen Isala met betrekking tot palliatieve zorg.

Palliatief Advies en Consultatie Team (PACT)

Het PACT  bestaat uit een internist-hematoloog, internist-oncoloog, radiotherapeut-oncoloog, anesthesioloog-pijnbestrijder, geestelijk verzorger, specialist ouderengeneeskunde en een verpleegkundig specialist palliatieve zorg. Zij zijn allen voor hun eigen vakgebied gespecialiseerd in de zorg voor palliatieve patiënten. Dit team kan om advies gevraagd worden.  Maar de hoofdbehandelaar blijft eindverantwoordelijk voor de patiënt.

Het PACT geeft advies en ondersteuning bij alle vragen over de palliatieve zorg van patiënten. Zoals bijvoorbeeld moeilijk te behandelen lichamelijke problemen als pijn, misselijkheid, benauwdheid of obstipatie, maar ook bij psychosociale zorgen, zoals het verdriet van patiënten of dat van hun naasten.

Het PACT kan patiënten en naasten informeren over en begeleiden bij moeilijke overwegingen rondom het einde van het leven. Daarnaast biedt het PACT ondersteuning bij het bespreken van een voorkeursplaats van overlijden en het opstellen van een proactief zorgplan voor als patiënten uit het ziekenhuis worden ontslagen.

PACT

Elke week vindt er in samenwerking met het Isala Diaconessenhuis in Meppel een multidisciplinair overleg plaats.  Hier worden alle patiënten waarbij het PACT in consult is gevraagd besproken. Het PACT richt zich dus niet alleen op de laatste fase van het leven, de stervensfase, maar palliatieve zorg is aan de orde zodra behandelingen die op genezing gericht zijn niet of niet meer genoeg helpen een ziekte te bestrijden. Afhankelijk van de situatie, kan dagen, weken, maanden of jaren palliatieve zorgverlening vereist zijn.

ESMO

ESMO is de grootste vereniging in medische binnen Europa en heeft een programma waarbij ziekenhuizen geaccrediteerd kunnen worden voor het aanbod van palliatieve zorg aan oncologiepatiënten. De accreditatie wordt verleend op basis van strikte criteria.  De richtlijnen zijn gebaseerd op de aanbevelingen in de richtlijnen van de WHO voor het aanbieden van palliatieve zorg aan kankerpatiënten. Meer informatie is te vinden op www.esmo.org.