Geri Bonhof wordt nieuwe voorzitter College Perinatale Zorg

0
876

Met ingang van 1 oktober 2016 wordt mevrouw Geri Bonhof de nieuwe voorzitter van het bestuur van het . Inmiddels hebben alle deelnemers aan het branche overleg hun goedkeuring gegeven aan de benoeming van mevrouw Bonhof. Geri Bonhof vervangt Chiel Bos, Die is sinds 1 juli geen voorzitter meer van het College Perinatale Zorg (). Bos kwam eerder dit jaar in botsing met verloskundigen, nadat zij de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg hadden weggestemd.

Voorzitter

Geri Bonhof heeft ruime ervaring als bestuurder in complexe organisaties in de publieke sector met vele stakeholders, voornamelijk binnen het onderwijs. Zo was zij gedurende 12 jaar voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht en was Geri vicevoorzitter van de Vereniging Hogescholen. Naast voorzitter van het CPZ is zij actief als voorzitter van de monitoringscommissie Governance Code Voortgezet Onderwijs en lid van de commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs. Ook is Geri Bonhof voorzitter van de raad van toezicht van zorgorganisatie Careyn.

Bestuur en bureau van het CPZ zijn zeer verheugd dat Geri Bonhof de komende belangrijke jaren het voorzitterschap van het CPZ op zich wil nemen en zijn er van overtuigd dat zij de belangrijke verbindende rol tussen partijen in de geboortezorg op de juiste wijze zal vervullen. Beide partijen zijn na een verschil van inzicht weer gaan samenwerken. Naast het algemene overleg zullen de – en de CPZ-voorzitter enkele keren per jaar extra samenkomen om de samenwerking en voortgang te evalueren.

Bron: College Perinatale Zorg