Meldingen van bijwerkingen Rijksvaccinatieprogramma en Griepvaccinaties 2015-2016

Array

In 2015 ontving Bijwerkingencentrum 1.494 meldingen met 3.366 mogelijke bijwerkingen van vaccins toegediend in ’t (RVP). Na de griepvaccinaties werden 283 meldingen met 601 mogelijke bijwerkingen ontvangen. Daarnaast nam een groep gevaccineerden deel aan een Lareb Intensive Monitoring (LIM). LIM is een online onderzoek waarbij informatie verzameld wordt over eventuele bijwerkingen van een geneesmiddel of . In totaal meldden 1.474 patiënten zich aan voor dit onderzoek en zij rapporteerden 880 mogelijke bijwerkingen.

Van de meldingen van RVP-vaccinaties was 77% afkomstig van ouders of de gevaccineerde zelf, en 23% van zorgverleners. Bij de griepvaccinaties komt het overgrote deel van de meldingen (84%) net als voorgaande jaren van gevaccineerden zelf. Er was een stijging van ruim 50% van het aantal meldingen van bijwerkingen na een vaccinatie in het kader van het RVP. Het aantal meldingen kan niet worden gezien als een maat voor de incidentie van bijwerkingen. Het meldgedrag wordt beïnvloed door allerlei factoren, zoals media-aandacht en voorlichtingsactiviteiten.

HPV-vaccinatie

Het grootste deel van de stijging kwam door meldingen afkomstig van ouders of de gevaccineerde zelf. Een verklaring is een toename van meldingen na HPV-vaccinatie, nadat hier medio 2015 aandacht voor was in de media. Over een analyse van meldingen van langdurige klachten – met name vermoeidheid – na deze vaccinatie verscheen eind 2015 al een rapportage.

Griepvaccinatie

Het aantal meldingen na griepvaccinatie is gelijk gebleven. Zorgverleners meldden relatief minder vaak ten opzichte van 2014/2015, maar gaven wel relatief vaker ernstige meldingen door. Waakzaamheid van zorgverleners blijft van essentieel belang. Meldingen vormen een belangrijke graadmeter van wat er zich in de praktijk voordoet. Klinische observatie van een mogelijke bijwerking is een belangrijke stap in de detectie van mogelijke nieuwe informatie hierover.

De gemelde bijwerkingen van vaccins die binnen het RVP worden toegediend, zijn met name bekende bijwerkingen van deze vaccins, zoals koorts, ontsteking van de injectieplaats en huilen.

Lees hier de rapportage van Meldingen van bijwerkingen Rijksvaccinatieprogramma 2015.

Bij veel meldingen na de griepvaccinaties in het seizoen 2015/2016 gaat het ook om bekende bijwerkingen van deze vaccins, zoals een ontsteking op de injectieplaats, hoofdpijn, spierpijn en koorts.

Lees hier de rapportage Meldingen van bijwerkingen na influenzavaccinatie 2015/2016.

De aard van de meldingen van beide vaccinatieprogramma’s geven geen aanleiding tot signaleringen.

Bron: Lareb

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen