Catharina Ziekenhuis kiest voor HiX

Array
Catharina Ziekenhuis kiest voor HiX van ChipSoft

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft woensdag 3 augustus een contract afgesloten met softwareleverancier ChipSoft. De inspanningen zijn er op gericht om medio 2018 het elektronische patiëntendossier (EPD) HiX van ChipSoft in gebruik te nemen. In het contract is opgenomen dat als de voorgenomen fusie met de St. Anna Zorggroep een feit is, de twee ziekenhuizen het nieuwe EPD gezamenlijk implementeren.

“HiX ondersteunt ons in het bereiken van onze ambities, waarin gegevensuitwisseling een prominente rol speelt. Daarbij is het een groot voordeel dat veel ziekenhuizen in onze regio voor HiX gekozen hebben”, aldus Piet Batenburg, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis. Het Catharina Ziekenhuis is als topklinisch ziekenhuis een belangrijk verwijscentrum voor patiënten met hart- en vaatziekten en kanker. “Uitwisseling van gegevens met ketenpartners, zoals bijvoorbeeld huisartsen en andere ziekenhuizen is daarom heel belangrijk. Dit systeem heeft zich op dat vlak al bewezen.”

Met de keuze voor HiX zet het ziekenhuis ook sterk in op patiëntparticipatie. “Patiënten krijgen straks een online portaal waarop zij zelf afspraken kunnen maken, vragenlijsten kunnen invullen en hun eigen medisch dossier kunnen raadplegen”, aldus Batenburg. Het nieuwe systeem maakt de planning van zorg efficiënter. Medische patiëntinformatie wordt vanuit één centrale plek beschikbaar gesteld aan de zorgprofessionals. Dit heeft een positief effect op de patiëntenzorg en de patiëntveiligheid.

Catharina Ziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een topklinisch en topreferent opleidingsziekenhuis. Naast de basisfuncties biedt het ziekenhuis topklinische zorg voor onder meer hart- en vaatziekten, kanker, overgewicht en nierfalen. Regionale en landelijke ziekenhuizen verwijzen patiënten die bepaalde vormen van complexe zorg moeten ondergaan door naar het Catharina Ziekenhuis.

Het Catharina Ziekenhuis wil met de St. Anna Zorggroep begin 2017 fusieplannen indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het contract met ChipSoft is volledig afgestemd op de verwachte fusie.

 

HiX

HiX is het moderne ZIS/EPD van ChipSoft. HiX is een totaaloplossing voor dossiervoering, workflow-ondersteuning, zorgadministratie, zorglogistiek, planning en eHealth. Het biedt elke zorgverlener de juiste ondersteuning, stroomlijnt de processen binnen zorginstellingen, faciliteert gegevensuitwisseling tussen instellingen en betrekt patiënten bij hun zorgproces. Het bevat alle informatie die bij de patiënt hoort. Doordat HiX inzetbaar is op vaste en mobiele devices, kunnen zorgverleners overal relevante informatie inzien en registreren.

Recente artikelen