Verontwaardiging over besluit @VGZ over #Lantus

0
7095

Online is er veel verontwaardiging over het besluit van VGZ om Lantus voor haar verzekerden met uit te sluiten. Patiënten voelen zich duidelijk onvoldoende gehoord. Nieuwe diabetespatiënten die verzekerd zijn bij VGZ krijgen vanaf volgende maand een goedkoper medicijn voorgeschreven in plaats van het vaak gebruikte middel Lantus. En hiermee is er opnieuw “gedonder in diabetesland” met een zorgverzekeraar over diabetesmedicijn Lantus. Medio oktober 2015 was er ook al boosheid bij Internisten en patiënten over bezuinigingen op glargine. Toen was het Menzis.

Kennelijk heeft VGZ geen lering getrokken uit de kwestie en neemt ze het besluit in de vakantieperiode. Ondanks de vakantieperiode reageren patiënten en artsen massaal met verontwaardiging op het besluit van VGZ.

Biosimilar

VGZ neemt het besluit terwijl en onvoldoende informatie is of biosimilar Abasaglar ook echt dezelfde klinische resultaten geeft als glargine. Een biosimilar van wordt anders gemaakt dan de oorspronkelijke insuline. Het preferentiebeleid houdt in dat VGZ voor deze soort insuline aanwijst op welk merk haar verzekerden nog recht hebben, en andere merken min of meer uitsluit.

Onaangenaam verrast

Diabetesvereniging Nederland was in oktober 2015 zeer onaangenaam verrast door het gelijksoortig optreden van Menzis om Lantus te substitueren. DVN eiste destijds aanpassing van het preferentiebeleid van Menzis. Het besluit van VGZ is vergelijkbaar. De zorgverzekeraar zegt het besluit na overleg met diabetespatiënt voor biosimilar te hebben genomen.

Later ook bestaande gebruikers

Verzekerden van VGZ die nu glargine gebruiken, mogen dit middel tegen volledige vergoeding blijven gebruiken. Onder vermelding van medische noodzaak kan de arts Lantus ook nog steeds laten verstrekken aan nieuwe gebruikers. Deze uitzondering bestaat bijvoorbeeld voor kinderen en vrouwen die zwanger zijn of willen worden. Maar VGZ sluit niet uit het voorkeursbeleid van VGZ ook voor bestaande gebruikers te willen aanpassen. In overleg met de patiënt die op Lantus is ingesteld, kan een arts ook deze persoon omzetten naar Abasaglar”, aldus de verzekeraar VGZ.

Het voorkeursmiddel Abasaglar komt niet voor rekening van het eigen risico komt, als deze is voorgeschreven door de huisarts. Mensen met diabetes die door een specialist in een ziekenhuis worden behandeld, komt het wel ten lasten van het verplicht eigen risico.

Klik hier voor het NDF standpunt Biosimilar insulines. Het standpunt geeft expliciet aandacht aan effectiviteit, veiligheid en ‘uitwisselbaarheid’ van biologische referentiegeneesmiddelen en hun biosimilars.

Via het eigen risico is er toch een financiële component voor patiënten in de keuze voor abasaglar of glargine. Kosten mogen nooit alleen de reden zijn om de behandeling van een patiënt aan te passen door een nieuw geneesmiddel te gaan gebruiken. Overzetten op een biosimilar mag alleen onder strikte begeleiding van een arts en alleen als de patiënt er zelf, na goed geïnformeerd te zijn, mee instemt”, zo luidt het DVN-standpunt over biosimilars.

Volgens een woordvoerder kan de maatregel “vele miljoenen” aan besparingen opleveren. Verzekerden profiteren doordat de verzekeraar geen eigen risico rekent voor het medicijn