Onderzoek naar effectief lokaal integraal gezondheidsbeleid

Array

ZonMw honoreert 11 nieuwe onderzoeken die direct of indirect zijn gericht op het vergroten van gezondheidswinst bij groepen met een lage sociaal economische status.

De onderzoeken dragen bij aan de effectiviteit van gezondheidsbeleid door kennis te genereren. Er is specifiek gekeken naar kennis over:

  • werkzame elementen van integraal samenwerken
  • samenhangend aanbod op wijkniveau
  • vormen van burgerparticipatie
  • waarborging met behulp van bekostigingssystemen

In de eerste fase zijn 47 projectideeën ingediend en beoordeeld. In de tweede fase zijn 23 projecten uitgewerkt tot subsidieaanvraag. Na beoordelingen door internationale referenten en de programmacommissie zijn er uiteindelijk 11 projectvoorstellen gehonoreerd. Drie korte studies van maximaal 18 maanden en acht langlopende projecten met een looptijd van 36 tot 48 maanden.

Type projecten

De 11 gehonoreerde projecten zijn direct of indirect gericht op het vergroten van gezondheidswinst bij groepen met een lage sociaal economische status. De projectleiders hebben samen met de betreffende (GIDS-)gemeente waar het onderzoek plaatsvindt een intentieverklaring ondertekend. Bij bijna alle aanvragen maakt de gemeente deel uit van de projectgroep. Andere veel voorkomende partners zijn de GGD en lokale cliëntenverenigingen. In enkele projecten participeert ook de zorgverzekeraar. Meerdere projecten worden geleid door een Academische werkplaatsen Publieke Gezondheid. Onderzoek naar de werkzaamheid van interventies betreft bijvoorbeeld de burgerparticipatie in een bepaalde context, maar ook die van de functie sociaal makelaar of de community-app voor ouderen. In 6 projecten is het versterken of het aantonen van burgerbetrokkenheid het onderzoeksdoel.

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie was een relevantie criterium in de subsidieoproep. Samen met de Patiëntenfederatie Nederland (NPCF) heeft ZonMw de inbreng van een burgerpanel in de beoordelingsprocedure georganiseerd. Dit is voor alle partijen een goede ervaring geweest. De inbreng vanuit het burgerperspectief draagt eraan bij dat de onderzoeksresultaten beter aansluiten bij de behoeften van burgers of professionals. De verwachting is dat resultaten uiteindelijk beter gewaarborgd kunnen worden in de uitvoering van praktijk en beleid.

Achtergrond subsidieaanvraag

Wonen en leven in een gezonde wijk en omgeving is een deelprogramma binnen het preventieprogramma 5. Het vijfde programma Preventie levert kennis op die bijdraagt aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie (NPP): ‘Alles is Gezondheid’. Het deelprogramma Wonen en leven in een gezonde wijk en omgeving stimuleert kennisontwikkeling en implementatie van werkzame maatregelen, verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen, het bereiken van gezondheidswinst op korte en langere termijn met name bij kwetsbare groepen en participatie in werk en samenleving.

Bron: ZonMw

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen