Bernhoven voor tweede maal NIAZ geaccrediteerd

Op 29 juli jl. heeft het Nederlands Instituut voor Accreditatie in Zorg (NIAZ) besloten dat Bernhoven de NIAZ accreditatiestatus wederom heeft behaald. Deze accreditatie is vier jaar geldig. De accreditatiestatus geeft vertrouwen dat een zorginstelling goede en veilige zorg biedt aan patiënten. De officiële uitreiking zal in september plaatshebben en wordt verricht door de heer van Dun, directeur NIAZ.

 

Visitatie en terugkoppeling

Uit de visitatie is gebleken dat de organisatie voldoet aan de gestelde voorwaarden voor het toekennen van de accreditatiestatus. Bernhoven geeft blijk van een op verbetering gerichte cultuur, werkt met een ontwikkelt kwaliteitssysteem en waarborgt de veiligheid van patiënt, bezoeker, medewerker en omgeving. Van Dun prees de professionaliteit van Bernhoven; ‘Juist in tijden van verandering waar mooie ontwikkelingen gaande zijn, is de veiligheid van de zorg geborgd’. Een opsteker waar Bernhoven trots op is en te danken heeft aan de inzet van alle medewerkers. Recent ontving Bernhoven ook voor de tweede keer de gastvrijheidsaward voor het meest gastvrije ziekenhuis van Nederland. Daarnaast werpt de nieuwe strategie ‘Toekomstbestendige zorg voor de regio’ de eerste vruchten af om kwalitatief betere en doelmatige zorg te leveren.

Proficiat met de NIAZ accreditatie 2016

De audit had plaats van 14 tot en met 17 juni 2016. In april 2012 kreeg Bernhoven voor de eerste maal externe NIAZ-auditoren op bezoek. Na aan een aantal verbeterpunten te hebben gewerkt, ontving Bernhoven in oktober 2012 het NIAZ-certificaat. Deze erkenning betekende niet dat er achterover geleund kon worden. Het NIAZ-proces is de laatste jaren het kwaliteitssysteem dat continue verbetering van de zorg in Bernhoven ondersteund.

NIAZ

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) levert een bijdrage aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen met behulp van het Internationaal Accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum.

Kijk ook op www.NIAZ.nl voor meer informatie.

Recente artikelen