Patiënten met hernia in één dag geholpen in het Catharina Ziekenhuis

Array

Het Catharina Ziekenhuis heeft haar ‘herniastraat’ nog verder verbeterd. De herniastraat biedt patiënten met rugklachten en uitstralende pijn binnen e?e?n dag een consult bij de neuroloog, een MRI-scan, de uitslag, een behandelvoorstel e?n nu ook de behandeling tegen de pijn. “Deze laatste toevoeging is uniek. Het Catharina Ziekenhuis is in de regio het enige ziekenhuis dat dit aanbiedt. Veel ziekenhuizen werken al met een ‘herniastraat’, maar op de pijnbehandeling moeten patiënten vaak nog weken wachten”, legt neuroloog dr. Bart van Nuenen uit.
Van Nuenen en pijnspecialist Jurgen Koster hebben de werkwijzen van de afdeling Radiologie, de polikliniek Neurologie en de polikliniek Pijngeneeskunde onder de loep genomen om het voor de patiënt nog patiëntvriendelijker te maken. “Het feit dat we snel kunnen handelen, levert voor een patiënt met continu pijn een enorme tijdwinst op”, weet Koster.

Veel pijn

Naar schatting 75.000 mensen per jaar hebben last van lage rugpijn die uitstraalt naar e?e?n of beide benen. Wanneer de pijn zich met name in e?e?n been voordoet, is in veel gevallen een hernia de oorzaak. “Mensen met een hernia hebben doorgaans veel pijnklachten en zijn niet meer in staat om bepaalde dagelijkse activiteiten uit te voeren. Pijnstillers helpen vaak onvoldoende. Hoe eerder gestart kan worden met pijnbestrijding door middel van een epidurale sleeve injectie, des te sneller de patiënt van de pijn af is. In ons ziekenhuis kan die injectie nu op dezelfde dag of indien door de patiënt gewenst 1 of 2 dagen later worden gegeven”, aldus Van Nuenen.

Iets meer dan drie uur

Het totale bezoek aan de herniastraat van het ziekenhuis duurt iets meer dan drie uur. De patiënt meldt zich, na verwijzing van een huisarts, voor een eerste gesprek met de neuroloog. Die maakt een selectie, nadat hij het verhaal van de patiënt gehoord heeft en neurologisch onderzoek heeft verricht. Daarna wordt op de afdeling Radiologie een MRI-scan gemaakt. Aansluitend komt de patiënt terug bij de neuroloog voor de diagnose. Na afloop weet de patiënt direct waar hij of zij aan toe is: worden de
klachten nu wel of niet veroorzaakt door een hernia die een zenuwwortel beknelt? “Is dat het geval en is een zogenoemde sleeve injectie geïndiceerd, dan kan de patiënt direct doorlopen naar de polikliniek Pijngeneeskunde voor zo’n injectie”, zegt Koster. “Natuurlijk zijn er ook patiënten voor wie het allemaal een beetje te snel gaat. Ook dat begrijpen we. Geen probleem, dan plannen we de injectie gewoon een paar dagen later.”

Bron: Catharina Ziekenhuis

Recente artikelen