Jongeren drinken en roken minder, maar bewegen te weinig

Jongeren in regio Haaglanden zijn tevreden over hun gezondheid. Maar liefst 87 tot 96 procent vindt hun gezondheid (zeer) goed. Het aantal jongeren dat rookt of drinkt is aanzienlijk gedaald ten opzichte van 2010. Wel zijn jongeren minder gaan bewegen; ruim 85 procent voldoet niet aan de Nederlandse norm van 60 minuten beweging per dag. Dit blijkt uit de door GGD Haaglanden uitgevoerde Jongerenenquête 2015.
In het najaar van 2015 hebben bijna 17.000 jongeren van 12 t/m 18 jaar in regio Haaglanden anoniem een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid en leefstijl. Naast een belangrijke aanvulling op bestaande gezondheidscijfers, zijn in de Jongerenenquete ook nieuwe gegevens opgenomen, zoals sociale acceptatie van homoseksualiteit en het gebruik van social media.

Sociale acceptatie homoseksualiteit

Bijna driekwart van de Haagse jongeren (74%) denkt dat homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen op school geaccepteerd zullen worden. 66% zou vriendschappen met hen sluiten en 81% zou een vriend(in) die uit de kast komt accepteren. Voor de regio is dit respectievelijk 81%, 78% en 92%. Haagse jongeren scoren dus significant lager met betrekking tot sociale acceptatie van homoseksualiteit dan hun leeftijdsgenoten in de regio. Dit geldt met name voor de wijken met achterstand. Meisjes denken hier over het algemeen positiever over dan jongens.

Social media en gamen

Ruim driekwart (74% tot 84%) van de jongeren maakt dagelijks gebruik van social media. Dit percentage neemt toe met de leeftijd. In Den Haag zijn vooral jongeren in wijken zonder achterstand dagelijks actief op social media. Daarbij zijn meisjes actiever op social media, terwijl jongens vaker gamen.

Spijbelen en pesten

Het percentage jongeren dat de afgelopen drie maanden is gepest op school, is aanzienlijk lager dan in 2010. Dit geldt ook voor het percentage jongeren dat in de afgelopen vier weken heeft gespijbeld.

Activiteiten in de buurt

Bijna de helft van de jongeren in Westland en Midden-Delfland (47% en 49%) is tevreden met het aantal activiteiten dat in de buurt georganiseerd wordt. Jongeren in Zoetermeer zijn het minst tevreden (33%). Ruim de helft van de Haagse jongeren mist een ontmoetingsplek, zoals een hangplek. Dit geldt vooral voor de achterstandswijken.

Vrijwilligerswerk

Bijna een op de vijf jongeren (19%) in de regio Haaglanden doet vrijwilligerswerk. Dit percentage ligt in het Westland (25%) significant hoger en in Den Haag (14%) juist aanzienlijk lager.

Intentie gedragsverandering

Ruim driekwart van de jongeren in regio Haaglanden is van plan binnen drie maanden zijn/haar gedrag te veranderen. Gezonder eten, meer bewegen, minder stress en meer ontspannen en beter of meer slapen worden hierbij het vaakst genoemd.

De uitwerking per gemeente van de Jongerenenquête vindt u op http://www.ggdhaaglanden.nl/artikel/jongerenquete-2015.htm

Bron: Gemeente Den Haag

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen