Goedkeuring van de NZa voor overname ziekenhuislaboratorium door SHO Centra voor medische diagnostiek

0
659

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft haar goedkeuring gegeven aan de voorgenomen overname van het Klinisch Chemisch Laboratorium van de Saxenburgh Groep in Hardenberg door SHO Centra voor medische diagnostiek. Hiermee ontstaat het nieuwe Diagnostisch Centrum Vechtdal, dat de kennis, ervaring en innovatiekracht van SHO Centra voor medische diagnostiek combineert met de dienstverlening van het laboratorium in Hardenberg. SHO en de Saxenburgh Groep gaan intensief samenwerken op het gebied van regionale integratie van diagnostiek.

De markt voor diagnostische dienstverlening is volop in ontwikkeling. De overname past in de groeistrategie van SHO als aanbieder van medische diagnostiek in zowel de eerste- als tweedelijn. SHO gaat hier op innovatieve wijze invulling aan geven onder andere door middel van efficiënte logistiek en nieuwe ICT oplossingen. Voor het ziekenhuis levert de overname van het laboratorium een kostenbesparing op. De Saxenburgh Groep kan zich met de overdracht van het laboratorium meer richten op de kernactiviteiten van haar dienstverlening: ziekenhuis- en ouderenzorg.

Diagnostiek dichtbij

SHO heeft een jarenlange staat van dienst opgebouwd met het bieden van diagnostisch onderzoek en bloedafname dichtbij de patiënt in de buurt. Deze ervaring zet SHO in om de vertrouwde dienstverlening aan zorgverleners in de eerste lijn en patiënten in de regio Vechtdal te continueren en te optimaliseren. De 24/7 laboratoriumondersteuning voor het ziekenhuis blijft gewaarborgd. SHO legt met Diagnostisch Centrum Vechtdal de verbinding tussen de eerste en tweede lijn. Met als belangrijkste resultaat dat diagnostiek efficiënt en makkelijk toegankelijk wordt georganiseerd. De constructieve samenwerking tussen de medische staf van de Saxenburgh Groep en SHO Centra voor medische diagnostiek draagt ook bij aan een kwaliteit- en serviceverbetering.

Goedkeuring NZa

Nu de goedkeuring van de NZa er ligt, gaat het overnametraject de laatste fase in. Er kan vooruit gekeken worden naar de uitvoering van de gemaakte plannen in overleg met zorgverleners in de regio. Binnenkort zullen SHO en de Saxenburgh Groep samen het definitieve moment van de overgang naar het Diagnostisch Centrum Vechtdal bepalen.

SHO Centra voor medische diagnostiek staat voor onafhankelijke diagnostiek dichtbij. SHO gelooft dat het inzetten van diagnostiek op het juiste moment en op de juiste plek voor zowel de zorgverlener als de patiënt een groot verschil kan maken. Vanuit ruim 180 locaties in diverse regio’s en met 375 medewerkers werkt SHO samen met meer dan 600 huisartsen en verloskundigen. SHO brengt diagnostiek dicht bij de patiënt in de buurt. Indien nodig komt SHO ook bij mensen thuis. Naast bloedafname en analyse levert SHO een breed pakket van functie- en beeldvormend onderzoek. Zie www.sho.nl voor meer informatie.
Saxenburgh Groep Binnen de Saxenburgh Groep staat de mens in zijn omgeving centraal. Daarbij ligt het accent op gezondheid, wonen, welzijn en het verlenen van de best mogelijke medische zorg.

Onder het motto “Zorg dichterbij beter” brengen wij deze zorg zo dicht mogelijk bij u in de buurt. Het aanbod van zorg en ondersteuning, maar ook alle diensten zijn afgestemd op de behoeften van de inwoners van ons verzorgingsgebied. Hierbij nemen basisziekenhuiszorg en ouderenzorg de belangrijkste plaats in. Zie www.saxenburgh.nl voor meer informatie.

Bron: SHO

Vorig artikelUpdate IGZ: Silimed borstimplantaten
Volgend artikelComputer vindt nieuwe medicijnen
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.