Fusieziekenhuizen niet altijd gezonder….

Ziekenhuizen geven diverse redenen aan om te moeten fuseren. Vaak genoemde argumenten zijn; verbetering van de financiële situatie en verbetering van de kwaliteit. In september en oktober zijn in dit kader twee interessante rapporten verschenen die deze argumenten weerleggen. Zo kwam in het rapport: “BDO Benchmark Ziekenhuizen 2016” (door Accountskantoor BDO) naar voren dat ziekenhuizen door een fusie vaak niet financieel gezonder worden. En in het rapport: “Ziekenhuisfusies en Kwaliteit van Zorg” (door Autoriteit Consument en Markt) werd de kwaliteit van zorg ook aantoonbaar niet beter door een fusie.

Bravis Ziekenhuis

Een mooi voorbeeld is het Bravis Ziekenhuis dat per 1 januari 2015 een fusieziekenhuis is geworden na de samenvoeging van de ziekenhuizen in Roosendaal en Bergen op Zoom. Het staat in 2016, ondanks de fusie, nog steeds in de top-15 ziekenhuizen die financieel onvoldoende presteren. Dat geldt niet alleen op financieel gebied, maar ook de kwaliteit van zorg, en dan met name op reumatologisch gebied, wordt op een opmerkelijke manier georganiseerd.

Reumatologie in het Bravis Ziekenhuis

Zo wordt de afdeling reumatologie in 2016 gevormd door twee gerespecteerde reumatologen op hogere leeftijd. De één is 65 en de ander 75 jaar. Eén van deze reumatologen werkt op maandag en dinsdag, de ander op donderdag en vrijdag. Op woensdag is derhalve geen reumatoloog aanwezig. Avond-, nacht- en weekenddiensten worden niet ingevuld en bij vakantie of congressen is er geen back-up.

De huidige twee reumatologen zijn waarnemers. De vergoeding van waarnemers is ca.
€ 800,- per reumatoloog per dag. Hiermee is dus een bedrag gemoeid van ca.

€ 160.000,- per jaar. Medio 2017 stoppen de huidige waarnemende reumatologen en zullen worden vervangen door twee fulltimers. De fulltimers starten begin januari 2017. De kosten voor deze fulltimers zullen daarmee al snel oplopen naar ruim € 400.000,- op jaarbasis. Opmerkelijk is dat de regio voldoende is voorzien van Reumazorg, terwijl in de regio Helmond er sprake is van enorme wachtlijsten door een chronisch tekort aan reumatologen.

Gezonde reumazorg?

Gelet op de eerdergenoemde rapporten rijst een oprechte vraag: “heeft het Bravis Ziekenhuis voor een financieel en kwalitatief gezonde oplossing gekozen voor de reumatologie in 2017, ondanks een forse toename van de kosten door twee nieuwe reumatologen fulltime in dienst te nemen, of gaat dit de toch al precaire financiële situatie van het ziekenhuis nog verder negatief beïnvloeden?

Een tweede vraag die hier gesteld kan worden is: “welke kwaliteit de afdeling Reumazorg in het Bravis ziekenhuis kan bieden in vergelijking met het gespecialiseerde Reumacentrum van Reumazorg Zuid West Nederland in Roosendaal?”

Reumatologie Bravis ziekenhuis vergeleken met het specialistisch Reumacentrum Zuid West Nederland

Het is een algemeen bekend feit dat als een ziekenhuis alle reumatologie van het adherentiegebied heeft, dit ongeveer 2% is van de totale DOT-productie.

Per 1 juli 2015 zijn de toenmalige drie reumatologen van het Bravis ziekenhuis overgegaan naar Reumazorg Zuid West Nederland. Meer dan 90% van de reumapatiënten hebben hun dokter gevolgd naar het specialistische Reumacentrum. Hierdoor is slechts een fractie van het aantal reumapatiënten in het Bravis Ziekenhuis overgebleven.

Daling omzet

In de huidige situatie zijn er twee reumatologen, verdeeld over 4 dagen per week, werkzaam in het Bravis Ziekenhuis. Door een gebrek aan voldoende reumapatiënten zijn deze dagen zeker niet volgeboekt. Dit resulteert in een dramatische daling van de totale omzet van de afdeling reumatologie in het Bravis Ziekenhuis en een enorme onnodige kostenverhoging op de totale exploitatie van het toch al financieel kwakkelende ziekenhuis. Exacte cijfers kennen we niet. Wel is het een opvallend feit dat alle verzekeraars in augustus 2016 nog steeds geen cijfers over 2015 ter beschikking hebben met betrekking tot de productie reumatologie van het Bravis Ziekenhuis.

Reumazorg Zuid West Nederland

Reumazorg Zuid West Nederland in Roosendaal toont sinds juli 2015 een consistente groei in de productie en scoren een 8,8 op kwaliteit. Ze bieden een bereikbaarheid van 7 dagen per week, 24 uur per dag. Deze bereikbaarheid wordt geborgd door inmiddels 10 reumatologen. Opmerkelijk is het feit dat op de dagen waarop geen reumatoloog in het Bravis ziekenhuis beschikbaar is, zij de avond, nacht en weekenddiensten in het Bravis ziekenhuis voor hun rekening nemen.

One-stop-shop

In het reumacentrum te Roosendaal zijn elke dag minimaal 2 reumatologen werkzaam en op sommige dagen zelfs 4 reumatologen. Bij moeilijke casuïstiek wordt een patiënt geconsulteerd door meerdere reumatologen in één sessie. Daarnaast heeft Reumazorg Zuid West Nederland de ondersteuning van 4 verpleegkundigen. Bovendien functioneert er het, door patiënten zeer gewaardeerde, one-stop-shop principe. Ook de unieke combinatie tijdens afspraken rond de dagbehandeling met een cito laboratoriumanalyse en röntgenkamer, een consult met een reumaverpleegkundige en reumatoloog op één dag is een enorme kwaliteitsimpuls. Dit scheelt een patiënt tot minimaal vier bezoeken per jaar.

Conclusies

Terugkijkend naar de rapporten en het voorbeeld van de afdeling reumazorg, zijn er sterke aanwijzingen dat:

  • Ondanks de fusie, het Bravis Ziekenhuis, door het te kleine marktaandeel eigenlijk geen gezonde financiële oplossing kan bieden voor de afdeling Reumatologie in 2017.
  • De afdeling reumazorg in het Bravis Ziekenhuis niet in de schaduw kan staan van de geboden hoogstaande zorgkwaliteit, zonder wachtlijsten, in het Reumazorgcentrum Zuid West Nederland in Roosendaal.

Is hier nu sprake van een bestuurlijke dwaling of liggen hier andere oorzaken aan ten grondslag?

P.L. Witteman, Inocare

 

Recente artikelen