Amphia neemt voortouw internationaal onderzoek infectiepreventie en antibioticaresistentiebestrijding

Array
Grensoverschrijdende samenwerking One Health van start

Vandaag gaf het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland goedkeuring aan het i-4-1-Health project. Dit project richt zich op het voorkomen van infectieziekten en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) in de grensstreek Vlaanderen-Nederland. Onder leiding van het Amphia Ziekenhuis in Breda geven diverse ziekenhuizen, publieke gezondheidsdiensten, dierenartsen, kennisinstellingen en bedrijven via onderzoek, ontwikkeling en innovatie invulling aan het project.

Bacteriën worden in toenemende mate ongevoelig voor antibiotica. Dit maakt het effectief behandelen van infectieziekten lastiger met ziekte, sterfte en onnodige (zorg)kosten als gevolg. De onderliggende oorzaken omvatten alle onderdelen van de maatschappij, zoals de gezondheidszorg, de bevolking, de landbouw en het milieu. Samenwerking met verschillende disciplines en sectoren in de grensregio is noodzakelijk om verspreiding van ziekteverwekkers tegen te gaan.

Infectierisico

De 26 partnerorganisaties gaan infectierisico’s, antibioticagebruik en DNA van resistente bacteriën op vergelijkbare wijze inzichtelijk maken met behulp van apps en een platform voor geavanceerde moleculair biologische analysen. Deze innovatieve hulpmiddelen helpen om antimicrobiële resistentie in de veehouderij, in de bevolking én in de zorg in kaart te brengen. Hierdoor kunnen besmettingsroutes van infectieziekten vroegtijdig worden opgespoord en risico’s voor de maatschappij worden beperkt. Essentieel binnen dit project is een duurzaam samenwerkingsverband op te zetten wat zich in de toekomst verder uit kan breiden.

Cofinanciering

Het i-4-1-Health project start in januari 2017 en heeft een looptijd van drie jaar. Met de goedkeuring van ‘i-4-1-Health’ investeert Interreg, inclusief cofinanciering van Vlaamse en Nederlandse overheden en bedrijven, ruim 8.5 miljoen euro in de gezondheidszorg voor mens en dier in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Hiervan komt 3.6 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Partners

Grensoverschrijdend samenwerkingsverband met Nederlandse en Vlaamse projectpartners. De lead partner is het Amphia ziekenhuis, één van de grootste opleidingsziekenhuizen in Nederland met vestigingen in Breda, Oosterhout en Etten-Leur. Co-projectverantwoordelijke is het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Overige partners zijn het Universitair Ziekenhuis Gent, KU Leuven / Universitair Ziekenhuis Leuven, academisch ziekenhuis Maastricht, Elkerliek Ziekenhuis, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, ZorgSaam, GGD’en in Zuid-Nederland, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Center for Infectious Disease Epidemiology and Research (CIDER), Applied Maths, Universiteit Gent, Universiteit Utrecht, Gezondheidsdienst voor Dieren, Proefbedrijf Pluimveehouderij, Universiteit Antwerpen, Universiteit Hasselt, Avans Hogeschool en University College Roosevelt.

 

Recente artikelen