VGZ en SHO Centra voor medische diagnostiek sluiten meerjarencontract

0
675

SHO, actief in Oost- en Midden-Nederland en sinds 2015 in toenemende mate ook in de regio Amsterdam, is net als in de afgelopen jaren ook in 2017, 2018 en 2019 voorkeursaanbieder voor verzekerden van VGZ voor diagnostiek. De diagnostiekaanbieder wordt door VGZ op alle indicatoren beoordeeld met de maximale score. Dit betekent dat SHO staat voor hoge kwaliteit, maximale klanttevredenheid en hoogwaardige dienstverlening tegen een scherpe prijs. Deze indicatoren zijn belangrijk voor VGZ, omdat haar verzekerden niet alleen zijn geholpen met kwalitatief goede zorg, maar ook met een scherpe prijs. Hierdoor blijft de premie betaalbaar en wordt het eigen risico minder belast.

SHO heeft een duidelijke visie op de toekomst van de diagnostiek en handelt daarin ondernemend. De organisatie heeft bijvoorbeeld een ziekenhuislaboratorium overgenomen en werkt nauw samen met medisch specialisten van de haar omringende ziekenhuizen. Deze samenwerking tussen eerste en tweede lijn is volgens VGZ een noodzakelijke ontwikkeling om tot een doelmatiger en efficiënter zorglandschap te komen. Dit betekent dat besparingen gerealiseerd worden en de zorgkosten ook in de toekomst betaalbaar blijven. Dankzij de meerjarenafspraak wordt SHO in staat gesteld om haar ambities ook de komende jaren verder vorm te geven. “Afgelopen jaren hebben we constructieve gesprekken gevoerd met SHO, wat nu resulteert in een duidelijke afspraak voor de komende jaren waarin we samen werken aan de totstandkoming van een doelmatiger laboratoriumlandschap.” aldus Johan van Zeelst, manager Integrale Zorg bij VGZ.

Meerjaren afspraak

Arjan van Erven, voorzitter Raad van Bestuur van SHO: “De afspraken die we nu voor meerdere jaren gemaakt hebben, geven ons de ruimte om onze plannen door te ontwikkelen. Zo kunnen we nu aan de slag met de implementatie van Diagnostiek Online. Dit is een digitale aanvraag module die zorgverleners in staat stelt om doelmatig diagnostiek aan te vragen.

De arts heeft inzage in de diagnostiek historie van een patiënt of krijgt een signaal als een onderzoek dubbel wordt aangevraagd. Ook wordt bij veneuze bloedafname zichtbaar welke buisjes en hoeveel buisjes afgenomen moeten worden. Hierdoor worden fouten voorkomen. Wij voeren al ruim een jaar een succesvolle pilot bij verschillende huisartsenpraktijken in onze regio en willen deze werkwijze heel graag aan alle artsen die bij ons diagnostiek aanvragen gaan aanbieden.” Diagnostiek Online sluit daarmee goed aan op de visie van SHO en van VGZ op het gebied van zinnige en zuinige zorg.

Bron: SHO Centra voor medische diagnostiek & Coöperatie VGZ