NZa publiceert Stand van de zorgmarkten 2016

0
841
Doen wat werkt in de zorg

Tien jaar geleden veranderde in Nederland de organisatie van de zorg compleet: het zorgverzekeringsstelsel deed zijn intrede. Een zorgstelsel op basis van concurrentie tussen de zorgaanbieders en de inkopers van zorg: de zorgverzekeraars. Wat is in die afgelopen tien jaar in de zorg goed en minder goed gegaan? En voor welke uitdagingen staan we de komende jaren om de zorg in Nederland betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit te houden? Hoe kunnen we met elkaar doen wat wérkt in de zorg – voor patiënten, cliënten en verzekerden?

Welke doelen hadden we voor ogen in 2006?

Tussen 1990 en 2006 stegen de kosten van de zorg, vanaf 2001 zeer snel. Ook was onduidelijk waar dat geld aan werd uitgegeven. De verschillen tussen rijk en arm waren bovendien groot en er waren tot het jaar 2000 lange wachtlijsten. Vanaf dat jaar werden die wachtlijsten versneld weggewerkt, waardoor de kosten van de zorg schrikbarend snel omhoog gingen.

Het antwoord op die situatie was het huidige zorgverzekeringsstelsel: een zorgstelsel op basis van concurrentie tussen aanbieders en tussen inkopers van zorg. De regie van de zorg verschoof van een centrale overheid, die bijvoorbeeld bepaalde waar een ziekenhuis gebouwd mocht worden, naar decentrale zorgverzekeraars die voor hun eigen verzekerden zorg inkopen en daarover onderhandelen met zorgaanbieders.

De voordelen van dit zorgverzekeringsstelsel

Het doel was om het zorggeld slimmer te besteden. Beter dan een centrale overheid zouden zorgverzekeraars per regio op maat zorg in kunnen kopen.
Als zorgaanbieders concurreren bij de zorginkoop door zorgverzekeraars, zullen zij beter hun best doen om goede zorg te verlenen. De verschillen tussen rijk en arm worden kleiner, omdat iedereen dezelfde aanspraak heeft op zorg uit het basispakket. Of je nu rijk of arm bent, ziek of gezond.
Alle verzekerden krijgen bovendien meer keuze: bijvoorbeeld voor wat zij aanvullend aan het basispakket willen verzekeren, en welke polis zij afsluiten bij welke zorgverzekeraar. Zo kunnen de verzekerden kiezen welke zorgpolis het beste past bij hun wensen en behoeften. Als een zorgverzekeraar niet zijn best doet om goede en betaalbare zorg in te kopen, dan kunnen verzekerden overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

Lees het in de Stand van de zorgmarkten 2016 (pdf – 434 kB)