InZwang traint voor nog betere geboortezorg

0
745
Gelukkig gaat een bevallig meestal goed en eindigt deze op de bekende roze wolk.

Toch komt het ook voor dat de baby en/of de moeder in gevaarlijke medische situaties belanden en er snel gehandeld moet worden door de verloskundige of de gynaecoloog.
Vrijdag 25 november jl. werd in het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) weer een uitgebreide training voor spoedeisende verloskunde gehouden. Dankzij deze gezamenlijke inspanning zijn alle betrokken zorgverleners nog beter voorbereid op acute situaties en brengen zij de zorg voor zwangeren in onze regio op een nog hoger niveau.

Een vlotte systematische aanpak in situaties waarbij elke seconde telt, vereist naast kennis, ook ervaring. “Omdat spoedsituaties, zoals reanimatie van een baby en hevig bloedverlies niet vaak voorkomen, is oefening noodzakelijk. Wij trainen hierbij zowel de medische begeleiding, als de onderlinge samenwerking en communicatie”, aldus Cobi van de Coevering van verloskundepraktijk Antje.

Overdracht

Eric Hallensleben, gynaecoloog van het GHZ, legt het belang van de training uit: “Doordat deze training gevolgd wordt door gynaecologen én verloskundigen ontstaat een goede uitwisseling van protocollen en ontstaat er meer inzicht in elkaars werk. Kinderartsen, anesthesiologen en ambulancemedewerkers trainen mee, waardoor ook deze overdracht wordt bevorderd. Zo kunnen ernstige ziekte of zelfs sterfte van zwangere vrouwen en hun pasgeborenen zoveel mogelijk voorkomen worden”.

In Zwang

Binnen het samenwerkingsverband InZwang werken de gynaecologen van het GHZ nauw samen met de verloskundige praktijken uit Gouda en omstreken. Deze unieke, constructieve samenwerking heeft landelijk aanzien, omdat zij veelal vooroploopt in innovatieve, moderne behandelmethodes en werkt via een gelijkwaardige benadering van de betrokken partijen.

Bron: GHZ