Zorgverzekeraar verplicht 75% van een hoortoestel waarmee je goed kan functioneren

Array

Moet je genoegen nemen met een bepaald hoortoestel, omdat alleen dát apparaat vergoed wordt door jouw zorgverzekeraar? En wat als dit apparaat niet voldoende werkt?

Hoortoestellen en hoorhulpmiddelen worden bij een gehoorverlies van minimaal 35 dB uit het basispakket van de zorgverzekering. Valt uw gehoorverlies daarbuiten, dan komt u niet in aanmerking voor vergoeding van een hoortoestel.

Aan de hand van een vragenlijst wordt u in een bepaalde categorie ingedeeld door de audicien, de richtlijnen voor deze vragenlijst zijn gemaakt door de zorgverzekeraar. Het is belangrijk dat u bij de beantwoording van deze vragenlijst uitgaat de situatie dat u nog geen gehoorverlies had. Vaak gaan mensen pas na geruime tijd minder te horen naar een audicien. Men heeft het gedrag dan al aangepast. Voor iedere categorie zijn bepaalde gehoorapparaten geselecteerd door de zorgverzekeraars. Hoortoestellen die buiten de categorie vallen, worden niet vergoed. De zorgverzekeraar biedt verzekerden in veel gevallen een adequate oplossing, niet de meest optimale. Belangrijk is dat u weer als vanouds kan functioneren.

Verandering

Tot 1 januari 2013 werd een vastgesteld bedrag vergoed, ongeacht welk gehoorapparaat u koos. Elke consument kon dus zelf kiezen welk hoortoestel voor hem of haar de beste oplossing was. Was het aankoopbedrag van het toestel hoger dan de vergoeding, dan betaalde men zelf bij. Dat is dus niet meer het geval.

Om voor vergoeding van een gehoorapparaat in aanmerking te komen, is er sprake van een minimaal gehoorverlies van 35 decibel (dB). Ook moet er aan de andere voorwaarden, die staan in het reglement hulpmiddelen, worden voldaan. Als aan de voorwaarden is voldaan, wordt het gehoortoestel, inclusief één batterij, voor 75 procent van het aankoopbedrag vergoed (bij gecontracteerde leveranciers/zorgaanbieders). De prijs van een hoortoestel wordt bepaald door de voorwaarden in de polis van de zorgverzekering. De prijs van hetzelfde hoortoestel kan in de praktijk dus per zorgverzekeraar verschillen. De audicien hanteert de bedragen die in de overeenkomst met de zorgverzekeraar zijn bepaald.

Eigen bijdrage en eigen risico

Wel betaalt de slechthorende verzekerde zelf een eigen bijdrage van 25 procent (in 2017) van de aanschafprijs en daarnaast het eigen risico. Voor een hoortoestel van 1000 euro betaalt de verzekerde dus een bedrag van 250 euro uit eigen portemonnee. Van de overgebleven 750 euro wordt eerst het (resterende deel) eigen risico van de verzekerde (in dat verzekeringsjaar) afgetrokken, waarna de zorgverzekeraar het overgebleven bedrag vergoedt.

Let op: het eigen risico wordt verrekend wanneer de toestellen worden gedeclareerd. Omdat toestellen relatief duur zijn, zal meteen het hele eigen risico verrekend worden of wat daar nog van over is. Wanneer het eigen risico van de verzekerde in het verzekeringsjaar al is ‘verbruikt’ zal deze bij aanschaf van een hoortoestel in datzelfde verzekeringsjaar dus niet opnieuw worden aangesproken.

Voor kinderen tot en met 18 jaar wordt de eigen bijdrage voor hoortoestellen per 1 januari 2016 afgeschaft. Voor deze leeftijdsgroep wordt een gehoortoestel in principe volledig vergoed. 

Vergoeding aanvullende verzekering

Vanuit de aanvullende zorgverzekering kan men bij verschillende verzekeraars in aanmerking komen voor de vergoeding van (de eigen bijdrage van) diverse hulpmiddelen, zo ook gehoorapparaten. Afhankelijk van de zorgverzekeraar kan de vergoeding van hulpmiddelen verschillend tot stand komen. Doorgaans zijn er twee opties:

  • De zorgverzekeraar hanteert een aparte vergoeding per hulpmiddel of;
  • Er is een algeheel budget voor diverse hulpmiddelen samen. De vergoeding van een hoortoestel valt dan samen met die van andere hulpmiddelen, zoals een kunstgebit, incontinentiemateriaal, therapeutische kousen, enzovoorts. Het kan ook voorkomen dat de vergoeding van de eigen bijdrage voor het hoortoestel samenvalt met de vergoeding voor andere eigen bijdragen, zoals geneesmiddelen of ziekenvervoer.

Vergoedingen

In het onderstaande overzicht zijn de vergoedingen voor gehoorapparaten, opgenomen. Als er de vergoeding van het hoortoestel samenvalt met het budget voor andere hulpmiddelen, dan staat dit aangegeven. Doorgaans kan het vergoedingsbudget alleen gebruikt worden voor de eigen bijdrage (25 procent in 2017) die geldt voor de aanschafprijs van het gehoorapparaat.

Vergoedingen en tarieven hebben betrekking op de aanvullende zorgverzekering in 2017. Voor de specifieke en bindende polisvoorwaarden kan men kijken op de website van de zorgverzekeraar. Aan de vergoedingen hieronder kunnen geen rechten worden ontleend.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen