Afbreken schotten in de zorg loont voor patiënt en portemonnee

0
2524

Onderzoek van adviesbureau SiRM voor VNO-NCW, AmCham en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen laat zien dat met simpele methodes en het slechten van schotten in de zorg de komende vier jaar meer dan 1 miljard euro kan worden bespaard op de zorg. Met als belangrijkste doel dat de patiënt veel centraler komt te staan.

Directeur Gerard Schouw van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen: “Iedereen onderschrijft dat de patiënt centraal zou moeten staan in de zorg. In de praktijk is dat vaak niet het geval zo laat dit onderzoek zien. Meestal draait alles om de zorgorganisatie en niet om de patiënt. Steeds verder uitdijende wet- en regelgeving en cultuurverschillen tussen organisaties belemmeren hardnekkig echte vernieuwing en een goede communicatie tussen zorgverleners. Dit onderzoek geeft duidelijk richting hoe het anders kan.”

De voornaamste bevindingen uit het onderzoek:

Het rapport laat zien dat het huidige zorgstelsel talrijke (onbedoelde) financiële en bureaucratische prikkels bevat die verandering onaantrekkelijk maken en behoudzucht belonen. De onderzoekers constateren dat vernieuwing te vaak afhankelijk is van voorlopers die tegen de stroom in zwemmen. De vrijblijvendheid moet eraf, adviseren de onderzoekers. Dat kan alleen door de zorg anders te organiseren en te financieren.

De belangrijkste bevindingen van de onderzoekers op een rij:
  • De bestaande schotten blokkeren vernieuwing en het gebruik van technologische vooruitgang, dat is in het nadeel van de patiënt;
  • De schotten om de zorg leiden ertoe dat er onvoldoende wordt gedaan met succesvolle behandelingen die zorgen dat mensen sneller weer aan het werk kunnen of minder mantelzorg nodig hebben.
  • De belangrijkste reden waarom innovatie moeilijk van de grond komt, ligt meestal in culturele en financiële barrières, zoals bijvoorbeeld de zorginkoop die nu gericht is op type zorgaanbieder.
  • Het rapport maakt aan de hand van ‘best practices’ een prognose wat zorgbrede ontschotting kan opleveren. Het leidt tot betere zorg voor de patiënt en tot een besparing in de komende vier jaar van minimaal 1,2 miljard euro. Door het verschuiven van tweedelijnszorg naar de eerste lijn en patiënten thuis, groeien de uitgaven aan zorg de komende vijf jaar 0.6% per jaar minder. Op macroniveau scheelt dat honderden miljoenen per jaar.
Naar een Next level in de zorg

De Vereniging Innovatie Geneesmiddelen en Amcham willen dat het nieuwe kabinet een doorbraakprogramma rond de zorg start om innovaties aan te jagen en wettelijke barrières weg te nemen. De initiatiefnemers leveren met dit rapport een bijdrage aan de bredere zorgagenda die VNO-NCW momenteel opstelt en die de zorg naar een ‘next level’ wil brengen.

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW: “In de huidige zorg staat de behoefte van de patiënt te weinig centraal. Gelukkig zijn er veel succesvoorbeelden naar boven gekomen van een andere manier van werken, waarbij zorg thuis of dichtbij huis plaats vindt. Zo experimenteren ziekenhuizen succesvol met het toedienen van een chemo thuis bij de patiënt. Of hoeft een patiënt met hartproblemen voor de controle niet meer naar het ziekenhuis, maar kijkt de cardioloog gewoon voortdurend mee. Door dit soort bewezen methodes tot de norm te maken, zetten we de patiënt meer zelf aan het stuur in zijn vertrouwde omgeving. Zo gaan we van ‘healthcare naar homecare’. Bijkomend voordeel zijn aanzienlijke kostenbesparingen. Het rapport is hiermee een belangrijke inspiratiebron voor onze visie op de gezondheidszorg waar we begin volgend jaar mee komen.”

Bron: Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen