Patiënten willen dat dure geneesmiddelen worden vergoed

0
611

Gebruikers van geneesmiddelen vinden dat dure geneesmiddelen volledig vergoed moeten blijven voor ernstig zieke patiënten. De helft is bereid om daar meer premie voor te betalen. Nieuwe geneesmiddelen mogen wanneer nodig veel kosten. Dit blijkt uit een enquête van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM).

Naast de volledige vergoeding vinden de medicijngebruikers dat de winsten van de farmaceutische industrie moeten worden teruggedrongen. De huidige winsten zijn volgens de respondenten twee keer hoger dan acceptabel wordt geacht.

Vergoeding ongeacht prijs

Circa 600 leden van het patiëntenpanel vulden de enquête in. Het merendeel van de respondenten (75%) vindt dat nieuwe geneesmiddelen altijd moeten worden vergoed voor ernstig zieke patiënten, ongeacht de prijs. Van de respondenten is 52% bereid om extra te betalen. Vrouwen blijken minder vaak bereid om extra te betalen voor de premie van de zorgverzekering dan mannen. Van de respondenten vindt 68% een prijs van € 10.000 tot € 60.000 aanvaardbaar voor een duur nieuw geneesmiddel. Iets meer dan 20% vindt een bedrag van € 90.000 en hoger nog acceptabel.

Minder winst voor farmaceutische industrie

Op de vraag welk winstpercentage men voor de farmaceutische industrie acceptabel vindt, kiest 39% van de respondenten voor een percentage van 10% en 22% van de respondenten voor een percentage van 5%. De winsten die de respondenten acceptabel achten zijn daarmee minder dan de helft van de daadwerkelijke winst die de industrie maakt. Daarnaast zegt 80% van de ondervraagden dat de periode van patentbescherming moet worden verkort.

Op de website van het IVM kan het het rapport worden gedownload:

Bron: IVM