1000 donoren en donorkinderen zoeken naar verwanten via Fiom KID-DNA Databank

0
1432

Steeds meer donorkinderen die geboren zijn met behulp van anoniem donorzaad gaan op zoek naar hun donor of halfbroers en -zussen. Dit blijkt uit de cijfers van de Fiom KID-DNA Databank. De Databank heeft inmiddels de grens van 1000 inschrijvingen bereikt. Met name in 2016 is een explosieve stijging te zien.

Tot 1 juni 2004 gebeurde spermadonatie in de klinieken veelal anoniem. Tot die tijd zijn in Nederland naar schatting zo’n 40.000 kinderen verwekt met behulp van anonieme zaaddonoren. Deze donorkinderen hebben niet of nauwelijks toegang tot hun afstammingsgegevens, omdat de donor anoniem was.

Om hen te helpen heeft Fiom in 2010 in samenwerking met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen de Fiom KID-DNA Databank ontwikkeld. Deze DNA-databank biedt donorkinderen de mogelijkheid om donoren en halfbroers en –zussen te vinden door middel van DNA-matching.

Explosieve stijging

Het laatste jaar is het aantal donoren en donorkinderen dat hun DNA laat opnemen in de Databank explosief gestegen, met de 1000ste inschrijving tot gevolg. Mogelijke oorzaak is de media-aandacht rond donorkinderen.

Hans van Hooff, senior beleidsmedewerker Fiom: ‘Een groot deel van de donorkinderen geboren uit anoniem donorzaad, weet niet dat ze via een zaaddonor verwekt zijn. We zien dat de donorkinderen die wel van hun ontstaansgeschiedenis weten, steeds vaker in de publiciteit komen. Bijvoorbeeld in Spoorloos, maar ook in blogs en interviews rond het rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap. Deze publiciteit draagt bij aan de bekendheid van de KID-DNA Databank.’

Donorkinderen gaan op zoek naar hun donor, om antwoorden te krijgen op identiteitsvragen als “Op wie lijk ik?” en “Waar komen mijn karaktereigenschappen vandaan?” Ook vragen ze zich af of er nog meer kinderen van dezelfde donor zijn en wat het motief was van de donor was om sperma af te staan.

Ook steeds meer donoren schrijven zich in. Van Hooff: ‘Dit komt mede door een oproep die we dit jaar hebben gedaan aan donoren op leeftijd om zich in te schrijven. We merken dat donoren die vroeger kinderloze stellen geholpen hebben met het realiseren van hun kinderwens, nu ook open staan om donorkinderen te helpen bij het vinden van informatie over hun afkomst. Vaak zijn ze ook wel nieuwsgierig naar de kinderen die met hun zaad zijn verwekt.’

Toekomst

Hoe meer inschrijvingen in de DNA-databank, hoe groter de kans wordt op matches tussen donorkinderen en hun donor en donorkinderen onderling. Er zijn nu 154 personen gematcht. Van Hooff: ‘We hopen volgend jaar de 200ste match bekend te kunnen maken’

Bron: KID-DNA Databank