Alzheimer Nederland en PGGM reiken Prachtig!-oorkonde uit aan de CRDL

0
935

Interactief zorginstrument levert belangrijke bijdrage aan waardevolle toekomst voor mensen met dementie.

Alzheimer Nederland en PGGM hebben de Prachtig!-oorkonde uitgereikt aan de CRDL [Cradle] . Het interactieve zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid verbindt mensen met elkaar, zorgt voor levensgenot en verbetert de kwaliteit van leven. Met Prachtig! spreken de organisaties Alzheimer Nederland en PGGM vier keer per jaar hun waardering uit voor initiatieven die een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van een waardevolle toekomst voor mensen met dementie en de mensen die hen verzorgen. Dit keer ging de prijs naar een uniek instrument binnen het domein van zorgtechnologie.

Contact en plezier

“Wat ik heb gezien is dat mensen door aanraking en door de geluiden die men hoort, echt contact maken met elkaar. Dat is ontroerend en mooi om te zien. Ook als men verder in het proces van dementie is en gesprekken moeilijk zijn, is de CRDL een mooi middel om contact en plezier te hebben”, aldus Jacqueline Stokman, Alzheimer Nederland. “Het is een mooi initiatief en daarom ontving CRDL ook de oorkonde.”

De CRDL zorgt voor momenten om te koesteren

De CRDL is een nieuw apparaat dat op een mooie en bijna wonderbaarlijke wijze helpt om contact te maken met mensen met dementie. Door allebei een hand te leggen op de CRDL, komt deze tot leven. Er komen herkenbare geluiden uit (van onder meer de zee, vogels en muziekinstrumenten), die veranderen als je elkaar op verschillende manieren aanraakt. De CRDL verbindt op deze manier mensen en zorgt voor bijzondere momenten. “Momenten om te koesteren, waar zowel iemand met dementie als een mantelzorger van kan genieten”, aldus mantelzorger Odette Tap.

De kracht van aanraking

“Wij zijn ontzettend vereerd met de Prachtig!-erkenning van Alzheimer Nederland en PGGM”, aldus de bedenkers Dennis Schuivens en Jack Chen van CRDL. “Het is prachtig dat steeds meer mensen het belang en de kracht van aanraking onderstrepen in de zorg van mensen met dementie. Wat ons betreft heeft iedereen recht op persoonlijke aandacht en waardig menselijk contact, ongeacht de levensfase waarin men verkeert! Het is heel fijn om te zien en te ervaren dat de CRDL hier dagelijks een bijdrage aan levert.”

Over CRDL

De CRDL maakt nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie – zoals mensen die lijden aan dementie, autisme of een verstandelijke beperking – en hun omgeving. Het moderne instrument brengt 25 verschillende geluiden ten gehore die worden geproduceerd op basis van vijf manieren van aanraken. De CRDL won onlangs de startup-pitchwedstrijd van NRC Live Zorgtechnologie.
www.contactdooraanraking.nl