Zorg Allerlei B.V. locatie Ons Thuis onder verscherpt toezicht

0
783

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Zorg Allerlei B.V. locatie Ons Thuis (Ons Thuis) in Beverwijk voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de inspectie voldoet de zorg niet aan alle normen. Dit leidt tot gezondheidsrisico’s voor cliënten. De inspectie heeft onvoldoende vertrouwen dat Ons Thuis zonder extra maatregelen binnen een redelijke termijn de voortdurende tekortkomingen kan oplossen.

Ons Thuis biedt 24-uurs-zorg aan ouderen met een psychogeriatrische aandoening. De zorgorganisatie biedt persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding en terminale zorg.

Waarom een verscherpt toezicht?

De inspectie heeft de afgelopen jaren een aantal inspectiebezoeken gebracht aan de zorgaanbieder. Daarbij stelde ze tekortkomingen vast. Zorg Allerlei werd per 1 mei 2016 overgenomen. De nieuwe bestuurder toonde verbeterkracht. Om die reden en vanwege de organisatorische omstandigheden kreeg de zorgaanbieder extra tijd om de problemen op te lossen.

Tijdens het meest recente inspectiebezoek bleek dat het Zorg Allerlei niet gelukt is om de opgelegde verbeteringmaatregel door te voeren. Daardoor zijn er risico’s voor de cliëntveiligheid.
Deze risico’s ontstaan onder andere doordat de cliëntdossiers niet volledig en up-to-date zijn. Het is van belang dat deze dossiers op orde zijn om constant goede zorg te leveren en het gedrag van cliënten te begrijpen. Verder laat de medicatieveiligheid te wensen over. Ook is er niet genoeg kennis en deskundigheid aanwezig voor de zorgvuldige toepassing van vrijheidsbeperking. Zie ook algemene uitleg over de maatregel verscherpt toezicht.

Hoe nu verder?

Ons Thuis moet er voor zorgen dat de voortdurende tekortkomingen in de zorg binnen zes maanden op orde is. De inspectie zal de komende tijd de voortgang nauwlettend volgen.

Bron: IGZ