Maasstad Ziekenhuis treft maatregelen naar aanleiding van onderzoek Intensive Care

0
1088

Eind oktober 2016 heeft het Maasstad Ziekenhuis op basis van diverse signalen over de samenwerking binnen de vakgroep intensivisten (IC-artsen) een onderzoek gestart. Het is de cultuur van het Maasstad Ziekenhuis om zaken bespreekbaar te maken. Daarom was dit signaal aanleiding voor de leiding van het ziekenhuis – de raad van bestuur en medische staf – om een onafhankelijk onderzoek te starten, uitgevoerd door een extern bureau.

Daarnaast werd externe begeleiding ingezet om de groep intensivisten te ondersteunen. Uit het onderzoek is gebleken dat alle intensivisten individueel kwalitatief goede zorg leveren, daarover is geen enkele twijfel, maar dat er spanning is binnen de groep wat een optimale samenwerking in de weg staat. De resultaten van het onderzoek en de adviezen worden onderschreven door de medische staf en de raad van bestuur. Daarom hebben zij besloten om diverse maatregelen te nemen.

Maatregelen

Er is een time-out ingesteld voor twee intensivisten, dit betekent dat zij de komende maand niet zijn ingeroosterd. In die periode wordt met hen overlegd wat een verantwoorde oplossing is. Uiteraard wordt er gezorgd voor voldoende bezetting van intensivisten op de Intensive Care (IC). De formatie wordt aangevuld, afgelopen periode zijn al twee nieuwe intensivisten gestart, een derde start dit voorjaar. De situatie wordt dagelijks gevolgd, mocht er toch enige twijfel zijn qua bezetting van specialisten dan is de afspraak dat er tijdelijk minder IC bedden worden benut. Ook wordt er een nieuwe medisch manager benoemd en blijft de groep intensivisten externe begeleiding krijgen. Daarnaast wordt er een nieuwe structuur opgezet: er komt één vakgroep Intensive Care die gezamenlijk verantwoordelijk is voor de intensive care zorg in het Maasstad Ziekenhuis en Het Van Weel-Bethesda. Het Maasstad Ziekenhuis blijft de Intensive Care zorg leveren aan

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

De direct betrokkenen, intensivisten en verplegend personeel, zijn vandaag geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek en de maatregelen. Daaruit bleek dat er begrip is voor de genomen maatregelen.

Kwaliteit patiëntenzorg IC geborgd

De raad van bestuur benadrukt dat de samenwerking binnen het team geen invloed heeft gehad op de kwaliteit van de patiëntenzorg; er hebben zich afgelopen periode dan ook geen incidenten voorgedaan. Dat een team niet optimaal functioneert komt voor binnen allerlei organisaties of bijvoorbeeld sportteams. Het zegt niets over de individuele kwaliteiten maar soms blijkt de samenstelling van een team qua persoonlijkheden geen goede match. De medische staf en de raad van bestuur zijn van mening dat bij twijfel over het functioneren van de onderlinge samenwerking er moet worden ingegrepen.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg is al vanaf het begin proactief door het ziekenhuis geïnformeerd, zij volgt de ontwikkelingen.

Bron: Maasstad Ziekenhuis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerking binnen de regio Rijnmond

Binnen de regio werken de ziekenhuizen intensief met elkaar samen. Indien nodig vragen we collega ziekenhuizen in de regio om tijdelijke ondersteuning.

 

 

 

 

 

Het Maasstad Ziekenhuis is onderdeel van de ‘Coöperatie Zorg op Zuid’. Het werkt in dat kader intensief samen met het Ikazia Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het Spijkenisse Medisch Centrum.

 

 

Vorig artikelVideo: Pleidooi voor open access in het belang van het opsporen van genetische ziektes
Volgend artikelOp stap met de inspectie
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.