Patiënteninformatie over heropstarten vruchtbaarheidsbehandelingen UMC Utrecht

0
719

Om de betrouwbaarheid van de laboratoriumwerkzaamheden te waarborgen is de omvang van de werkzaamheden voorlopig teruggebracht. Hierdoor kunnen procedures nauwlettend worden gevolgd.

Vanaf 2 januari zijn de werkzaamheden hervat tot de helft van de oorspronkelijke behandelcapaciteit. Van januari tot en met april worden extra kwaliteits- en veiligheidscontroles en observaties uitgevoerd om vast te stellen of de kwaliteit en veiligheid van alle werkzaamheden op het voortplantingslaboratorium gewaarborgd zijn. Als deze goed zijn beoordeeld, wordt de behandelcapaciteit opgeschaald.


Voor de patiënten van het UMC Utrecht geldt:
  • De patiënten waarvan de behandelingen geen doorgang hadden, worden telefonisch benaderd over de start van hun behandeling.
  • Indien een patiënt zich aanmeldt conform de normale procedure (meestal bellen bij de menstruatie), wordt de patiënt op een wachtlijst geplaatst. Afhankelijk van het moment van aanmelding en beschikbare plekken wordt de patiënt telefonisch opgeroepen zodra de behandeling kan starten.
  • Nieuwe patiënten die een indicatie hebben voor een fertiliteitsbehandeling (IUI, IVF, ICSI, cryo-embryo terugplaatsingen, eicelvitrificatie, PGD, TESE) komen op een wachtlijst. Afhankelijk van de opnieuw te autoriseren en vrij te geven procedures voorzien we een wachttijd. Wij houden patiënten op de hoogte van wat dit voor hen betekent.
Behandeling in samenwerkende ziekenhuizen

Het UMC Utrecht neemt contact op met de samenwerkende ziekenhuizen (Diakonessenhuis Utrecht, Meander Medisch Centrum Amersfoort, Rijnstate Arnhem, St. Antonius Ziekenhuis) over de start van de behandeling van patiënten die daar behandeld worden.

Bron: UMC Utrecht