Nederlandse verzekeraars inzetten zich nauwelijks in voor toegang tot medicijnen in arme landen

0
943

Nederlandse verzekeraars zich zetten nauwelijk in voor toegang van mensen in arme landen tot medicijnen. Dat laat minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en mede namens de minister van Financiën, Dijsselbloem, weten naar aanleiding van Kamervragen van leden Gesthuizen, Merkies en Smaling over de mate waarin Nederlandse verzekeraars zich inzetten voor toegang tot medicijnen voor mensen in arme landen .

De lage scores van de Nederlandse verzekeringsbranche in de Eerlijke Geldwijzer en de Eerlijke Verzekeringswijzer op het gebied van gezondheid zijn teleurstellend. Vijf van de tien genoemde verzekeringsmaatschappijen in de Eerlijke Verzekeringswijzer hebben de Investeerdersverklaring van de Access to Medicine Index niet ondertekend. Vier van hen, Aegon, NN, Legal & General en Allianz, zijn in contact met de Access to Medicine Foundation en overwegen de Investeerdersverklaring van de Access to Medicine Index te ondertekenen.

Vier verzekeraars, Achmea, VIVAT, APG en Delta Loyd, hebben de Investeerdersverklaring al ondertekend en zijn actieve deelnemers in het werk van de Access to Medicine Foundation. Zij namen onder meer deel aan het dataverzamelingsproces voor de 2016 Index. Drie van de genoemde verzekeringsbedrijven, NN, Allianz en ASR, zijn lid van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).

Access to Medicine Index sinds 2008

De Access to Medicine Foundation publiceert sinds 2008 iedere twee jaar de Access to Medicine Index. Daarin analyseert de Foundation de top 20 van innovatieve farmaceutische bedrijven op hun activiteiten om de toegang tot geneesmiddelen voor mensen in lage- en middeninkomenslanden te verbeteren. In maart 2017 is de eerste Access to Vaccines Index verschenen.

IMVO-convenant overheid/verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars heeft samen met de overheid in 2015 het initiatief genomen om een Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-convenant (IMVO) af te sluiten. In dit convenant zullen ook afspraken gemaakt worden over de bijdrage die verzekeraars kunnen leveren aan de Sustainable Development Goals (SDGs). De overheid zal hierbij de doelstelling over gezondheid (SDG 3), waaronder de toegang tot medicijnen, agenderen.

Alle verzekeraars zijn op enigerlei wijze actief op het terrein van het vergroten van de toegang van mensen in arme landen tot medicijnen. Achmea, VIVAT, APG en Delta Loyd zijn ondertekenaars van de Investeerdersverklaring en zijn actieve deelnemers aan het werk van de Access to Medicine Foundation. ASR, Aegon, NN, Legal & General en Allianz hebben bij de Access to Medicine Foundation informatie gevraagd en onderzoeken wat de mogelijkheid zijn voor hun bedrijf om de Investeerdersverklaring te ondertekenen.

OESE Richtlijnen

Binnen het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)- convenant van de verzekeringssector worden in overleg met de sector, NGO’s en vakbonden om afspraken gemaakt over de naleving van de OESO Richtlijnen en de UNGPs en over de gezamenlijke inzet om risico’s op bijvoorbeeld milieuverontreiniging en mensenrechtenschendingen aan te pakken en te voorkomen. Onderdeel van deze besprekingen zijn de mogelijke verbeteringen van het IMVO beleid van verzekeraars.

Bron: Rijksoverheid & Geneesmiddel en debat