Hoe groot zijn de gezondheidsverschillen in gemeenten?

0
3198

Mensen met een lage opleiding leven gemiddeld zeven jaar korter en negentien jaar minder in goed ervaren gezondheid dan mensen met een hoge opleiding. Vanaf vandaag is onder het thema ‘Gezondheidsverschillen’ op Waarstaatjegemeente.nl tot op wijkniveau te vinden hoe het staat met de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in gemeenten. Voor het eerst staan de gegevens over gezondheidsverschillen en de factoren die daarbij een rol spelen overzichtelijk op één plek bij elkaar.

Pharos, VNG en KING lanceren het nieuwe thema ‘Gezondheidsverschillen’ om gemeenten te ondersteunen bij hun lokale integrale aanpak van gezondheidsachterstanden.
 
Effectieve lokale aanpak
Voor gemeenten en zorgprofessionals is inzicht in de gezondheidsverschillen en in de factoren die hierop van invloed zijn, van groot belang. Het is de eerste stap bij een effectieve lokale aanpak. Waar zitten de belangrijkste gezondheidsproblemen? In welke wijken komen diabetes en psychische problemen bijvoorbeeld het meest voor? Hoe is het zorggebruik in een wijk? En welk percentage van de inwoners voelt zich eenzaam, is laaggeletterd of heeft geen betaald werk? Wat is de invloed daarvan op gezondheid?
 
Inzicht in gezondheidsachterstanden
De gegevens bieden gemeenten, GGD´en en zorgprofessionals eenvoudig inzicht in welke wijken en/of gebieden de gezondheidsachterstanden het grootst zijn. Voor elke gemeente staat een eigen rapport op Waarstaatjegemeente.nl. De cijfers staan niet op zichzelf; ze vormen een basis om samen met inwoners en professionals te bespreken wat de onderliggende problematiek is. Dat helpt bij het maken van keuzes en stellen van prioriteiten bij de integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. Ook kunnen de cijfers gebruikt worden om de effecten van lokaal beleid te monitoren.
Lancering
Het nieuwe thema Gezondheidsverschillen is gelanceerd tijdens de VNG Ambtelijke Top conferentie in Utrecht door Ali Rabarison, themadirecteur Integratie & Participatie bij de VNG, Henk Soorsma, afdelingshoofd Openbare Jeugdgezondheidszorg van het ministerie van VWS, en Monica van Berkum, directeur Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen.
Het stimuleringsprogramma ‘Gezond in…’ van Pharos en Platform31 nam het initiatief voor het thema Gezondheidsverschillen op Waarstaatjegemeente.nl. Dit initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met VNG, KING, GGD GHOR Nederland, RIVM en Vektis.
Bron: VNG
Vorig artikelNieuw PGB in Vlaanderen loopt op rolletjes
Volgend artikelAantal apotheken in 25 jaar met een derde toegenomen
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.