Verpleegkundig specialist ZGT promoveert op behandelmodel heupfracturen bij ouderen

Jarenlang zag ze ouderen met heupfracturen voorbij komen bij ZGT. Eén op de drie ouderen boven de 65 jaar overlijdt binnen twaalf maanden na een heupfractuur, volgens landelijke cijfers. Aanleiding voor verpleegkundig specialist Ellis Folbert om onderzoek te doen naar de effecten van een speciaal behandelmodel voor ouderen met heupfracturen. Het leidde tot een proefschrift welke zij maandag 27 maart 2017 aan Rijksuniversiteit Groningen heeft verdedigd, met een doctorstitel als trots resultaat.

Uniek behandelmodel

Jaarlijks worden er landelijk rond de 19.000 ouderen met een heupfractuur opgenomen in het ziekenhuis. De gevolgen van een heupfractuur zijn ernstig; bij meer dan de helft van de patiënten is sprake van ernstige beperkingen in de mobiliteit. Gemiddeld één op de drie patiënten boven de 65 jaar overlijdt binnen het eerste jaar na de fractuur. Reden voor ZGT om als één van de eersten in Europa te starten met het orthogeriatrische behandelmodel voor heupfracturen. Binnen dit behandelmodel werken traumachirurgen, geriaters, verpleegkundigen en fysiotherapeuten intensief samen om de beste zorg te leveren aan ouderen met een heupfractuur.

In het model wordt naast behandeling ook sterk de nadruk gelegd op preventie om nieuwe valincidenten en fracturen te voorkomen. Folbert licht toe: “Concreet betekent het dat met onze aanpak patiënten een betere behandeling ondergaan, sneller door het zorgproces heen kunnen, meer op maat worden bediend en minder complicaties krijgen.

Onderzoek

Door het optreden van verschillende aandoeningen, het gebruik van veel medicatie, ondervoeding, beperkingen in de mobiliteit, hoge leeftijd en geheugenproblemen zijn ouderen met een heupfractuur kwetsbaarder voor complicaties en is de behandeling complex. Kennis over (en inzicht in) risicofactoren is van belang voor snelle herkenning van patiënten met een verhoogd risico op complicaties. Dit begint bij de verwijzing naar het ziekenhuis.

Met haar onderzoek evalueerde Folbert de effecten van de orthogeriatische behandelmethode voor patiënten van 65 jaar en ouder met een heupfractuur. “Tijdens het onderzoek werden patiëntgroepen met de reguliere methode vergeleken met de nieuwe methode. Gekeken werd naar de ligduur en onder meer het aantal complicaties, heropnames en consultaties van andere specialisten”, aldus Folbert.

Minder complicaties

Het onderzoek toont resultaten die zeer relevant zijn voor de botbreukenzorg bij ouderen. Opmerkelijk is dat patiënten, bij wie werd voorgeschreven vroegtijdig te bewegen, beter herstelden met beduidend minder complicaties. Dit in tegenstelling tot patiënten aan wie bedrust werd voorgeschreven onder dezelfde omstandigheden. Ook was de gemiddelde ligduur van patiënten bij wie het orthogeriatrische behandelmodel werd toegepast korter, vonden er binnen 30 dagen beduidend minder heropnames plaats en konden meer patiënten na revalidatie terug naar hun eerdere woonsituatie. Landelijk overlijdt circa 35% kwetsbare ouderen met een heupfractuur binnen één jaar aan de gevolgen van een gebroken heup. Binnen ZGT is dit percentage 23%.

Uniek

Folbert heeft op maandag 27 maart haar proefschrift verdedigd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Een bijzondere gebeurtenis aangezien het zelden voorkomt dat een verpleegkundig specialist een doctorstitel behaalt.

Speerpunt

Om de behandeling en de logistiek van het behandelproces van oudere patiënten met een heupfractuur te verbeteren, heeft ZGT alle zorg rondom botbreuken bij ouderen ondergebracht in het Centrum voor Geriatrische Traumatologie (CvGT). Tevens is de zorg van kwetsbare ouderen een speerpunt van ZGT. Binnen het Centrum voor Ouderen staan kwetsbare ouderen centraal en werken medisch specialismen van vier verschillende afdelingen (waaronder het CvGT) samen om innovatieve en kwalitatieve topzorg te bieden aan de kwetsbare patiëntengroep.

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. U vindt ons gastvrije, NIAZ-geaccrediteerde, ziekenhuis in Almelo en Hengelo.

Bron: ZGT

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen