Vijf Koninklijke onderscheidingen in Radboudumc

0
1608

De lintjesregen rond Koningsdag treft dit jaar vier medewerkers van het Radboudumc en één medewerker die onlangs afscheid heeft genomen. Daarnaast zijn er bij de Radboud Universiteit zes medewerkers onderscheiden. Op woensdag 26 april kregen deze Radboud-medewerkers een Koninklijke Onderscheiding.

Prof. dr. Angela Maas – Officier in de Orde van Oranje Nassau

Hoogleraar Cardiologie voor Vrouwen Angela Maas werd vandaag in het Radboudumc blij verrast met de onderscheiding door burgermeester Hubert Bruls van de gemeente Nijmegen. Angela Maas is cardioloog, met speciale expertise op het gebied van cardiologie voor vrouwen. Zowel in Nederland als daarbuiten speelt zij hierin een vooraanstaande rol.  Het expertisecentrum vrouwencardiologie van de afdeling Cardiologie van het Radboudumc is onderhaar leiding gegroeid tot een onderdeel waar uitstekende patiëntenzorg wordt geboden, wetenschappelijk toponderzoek plaatsvindt en inspirerend onderwijs wordt verzorgd.

Daarnaast is Angela Maas voorzitter van een actief vrouwennetwerk voor vrouwelijke medisch specialisten (DIVAS).Hiermee bewerkstelligt ze bewustzijn van het belang van diversiteit in alle lagen van het personeelsbestand. Ook heeft Angela Maas in februari 2014 het onderzoeksfonds Hart voor Vrouwen opgericht.
Angela Maas is voor menigeen het voorbeeld van een uitstekende arts. Naast de toepassing van haar kwaliteiten in haar eigen functioneren, is zij buitengewoon goed in staat om anderen te motiveren in hun werkzaamheden.

Ze is in 2015 door Vrouwen van Nu uitgeroepen tot verschilmaker en staat al jaren in de top 10 van ‘machtigste vrouwen in de zorg’ van Opzij. Recent werd zij door Medisch Contact gekozen tot meest invloedrijke vrouwelijke arts.

Prof. dr. Gerhard Zielhuis – Officier in de Orde van Oranje Nassau

Hoogleraar Algemene Epidemiologie Gerhard Zielhuis ontving vandaag  de onderscheiding uit handen van  burgermeester Van Rumund van de gemeente Wageningen. Met bijna 300 publicaties heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de epidemiologie en andere wetenschapsterreinen, waaronder ooronderzoek bij peuters. In 1984 was Gerhard Zielhuis een van de grondleggers en oprichters van de studie Algemene Geneeskunde, tegenwoordig Biomedische Wetenschappen (BMW). De eerste twaalf jaren van de opleiding was hij verantwoordelijk voor het gehele onderzoeksmethodologie-onderwijs en ook nu nog is het onderwijs geënt op zijn inzichten.

In 1995 ontving Gerhard Zielhuis de Lammersprijs, een onderwijsprijs van het Radboudumc, vanwege zijn succesvolle bijdrage aan de studie Biomedische Wetenschappen. Zijn voorzitterschap van het voormalige cluster Biomedische Wetenschappen en Extramurale Geneeskunde (BEG) vervulde hij met verve en ook zijn functie als afdelingshoofd vervulde hij uitstekend. Daarnaast heeft hij zowel plaatselijk als landelijk zijn organisatietalent ingezet voor de ontwikkeling van de biobanken en is hij nu hoofd van de succesvolle Radboud Biobank. Met het initiatief Parelsnoer heeft hij er mede voor gezorgd dat de Nederlandse Universitaire Medische Centra (UMC’s) veel intensiever zijn gaan samenwerken.

Professor Zielhuis heeft zich de afgelopen jaren onderscheiden als wetenschappelijk onderzoeker, docent en bestuurder van buitengewoon niveau.

Em. Prof. dr. ir. Dick Stegeman – Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Ook Emeritus hoogleraar  Stegeman werd  vandaag bijzonder verrast in het Radboudumc met de onderscheiding uit handen van burgemeester Bruls van de gemeente Nijmegen vanwege zijn rijke en succesvolle carrière als klinisch fysicus in de Neurologie. Dick Stegeman is sinds 1984 werkzaam als algemeen klinisch fysicus binnen de afdeling Neurologie van het Radboudumc. Ook was hij Principal Investigator en stond hij aan het hoofd van de Clinical Neurophysiology onderzoeksgroep van het Donders Center for Medical Neuroscience. Afgelopen september is hij met pensioen gegaan. Daarnaast was hij sinds 2003 hoogleraar Toegepaste Elektrofysiologie aan het VUmc en vanaf 2014 met emeritaat aldaar. Met meer dan 180 publicaties op zijn naam is Dick Stegeman een sterk wetenschapper te noemen. Hij begeleidde meer dan 30 promovendi (ook nu rondt hij nog een aantal promoties af) en verwierf meerdere grote beurzen en subsidies.

Prof. dr. Henk Stunnenberg,  Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Hoogleraar Henk Stunnenberg ontving vandaag uit handen van burgemeester Hubert Bruls van de gemeente Nijmegen zijn onderscheiding in het Radboudumc. Stunnenberg is hoogleraar bij het Radboud Institute for Molecular Life Sciences.

Hij zette dit instituut samen met collega-hoogleraren van het Radboudumc  en de Faculteit Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica op. Daarnaast was hij de drijvende kracht achter wereldwijd belangrijke onderzoek naar het epigenoom: de manier waarop de DNA-code, waarin alle erfelijke informatie ligt opgeslagen, wordt afgelezen. Op die manier is het epigenoom verantwoordelijk voor de honderden verschillende celtypen van ons lichaam, die in de basis precies hetzelfde DNA bevatten.

BLUEPRINT

Stunnenberg heeft ertoe bijgedragen dat Nijmegen een duidelijke rol speelt in het epigenoom-onderzoeksveld. Het door hem geleide onderzoeksprogramma BLUEPRINT leidde tot nieuwe inzichten in de effecten van epigenetische veranderingen. Denk aan van processen die ten grondslag liggen aan het ontstaan van ziekten zoals bloedkankers (leukemie) en bepaalde vormen van diabetes.
Henk Stunnenberg behoort in zijn vakgebied, de Moleculaire Biologie, tot de wereldtop. Met zijn enthousiasme, zijn brede wetenschappelijke kennis en internationale reputatie, trekt Stunnenberg jonge wetenschappers uit de hele wereld aan.

Wim Wientjens, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Wim Wientjens ontving vandaag uit handen van mevrouw Buijs-Glaudemans, burgemeester van de gemeente Oss, een Koninklijke onderscheiding vanwege zijn werkzaamheden als vrijwilliger in het Radboudumc. Wim Wientjens is sinds jaar en dag patiëntvoorlichter bij het centrum voor Hoofd-Halsoncologie van de afdeling Keel-Neus-Oorheelkunde van het Radboudumc. Vanuit die functie begeleidt en informeert hij patiënten.

Ook staat hij hen bij en steunt familie op emotioneel vlak. Zijn kennis en ervaring over de operatie waarbij het strottenhoofd wordt verwijderd (Laryngectomie) wordt ook ingezet bij de opleiding Geneeskunde en de opleiding Logopedie. Wim Wientjens onderging deze operatie zelf in 1989. Daarnaast is hij bestuurslid en actief lid binnen de patiëntvereniging Hoofd-Hals.

Bron: Radboudumc