Diakonessenhuis eerste ziekenhuis met erkenning voor praktijkopleiding endoscopieverpleegkundige

0
888

Het Diakonessenhuis is als eerste ziekenhuis in Nederland erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO) voor de praktijkopleiding voor endoscopieverpleegkundige. Dat betekent dat het ziekenhuis als eerste endoscopieverpleegkundigen kan opleiden op het landelijk gewenst niveau. En patiënten die een endoscopie in het Diakonessenhuis krijgen, hebben begeleiding door de best opgeleide endoscopieverpleegkundigen.

Een endoscopische behandeling of onderzoek heeft minder schade en risico’s dan een reguliere operatie en daardoor herstelt de patiënt veel sneller. Steeds meer verrichtingen en onderzoeken kunnen via endoscopie worden uitgevoerd. Het is dus van belang dat er voldoende verpleegkundigen worden opgeleid tot endoscopieverpleegkundige.

Endoscopieverpleegkundige

De opleiding tot endoscopieverpleegkundige duurt 1,5 jaar en bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. Deze specialisatie is een vervolg op de verpleegkundige opleiding.

Het Diakonessenhuis telt inmiddels 12 gediplomeerde endoscopieverpleegkundigen en drie endoscopieverpleegkundigen in opleiding.

CZO

Het College Zorg Opleidingen (CZO) stelt landelijke normen vast waaraan een opleiding moet voldoen en  accrediteert zorgopleidingen door zorginstellingen en opleidingsinstituten te erkennen voor de opleiding.

Een endoscopie is een onderzoek van de binnenkant van de mens. De arts kan via de endoscopie kijken wat er aan de hand is, een stukje weefsel wegnemen voor verder onderzoek of een poliep of tumor verwijderen. Dit gebeurt met een instrument, de endoscoop.

Bron: Diakonessenhuis Utrecht, Zeist en Doorn