Hoogste rechter buigt zich over invoer tijgermuggen door bandenbedrijven

0
1020

Op 16 mei buigt het College van Beroep voor het bedrijfsleven zich over het beroep dat de stichting platform Stop invasieve exoten vorig jaar instelde tegen een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Van de rechtbank hoefde minister Schippers van Volksgezondheid niet handhavend op te treden tegen bedrijven die gebruikte banden importeren die met tijgermuggen besmet zijn. Tijgermuggen kunnen meer dan 20 virusziekten verspreiden, waaronder zika en dengue.

Het platform had minister Edith Schippers gevraagd om handhavend op te treden tegen een aantal importeurs van gebruikte banden. Uit de muggenvangsten op en rond de bedrijfsterreinen was gebleken dat zij met de gebruikte banden gezondheidsbedreigende tijgermuggen importeerden.

Warenwet

Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform: “De aanwezigheid van tijgermuggen wijst op overtreding van de Warenwet. Gebruikte banden moeten als ‘waar’ worden aangemerkt, zeker als ze als zodanig worden verkocht aan bijvoorbeeld boeren (die er hun kuilgras mee afdekken) of exploitanten van bijvoorbeeld speeltuinen (waar ze als speelobject worden gebruikt). Volgens de algemene voorschriften van de Warenwet moet een waar gezond en veilig zijn.”

Reinhold: “De rechter was het met het platform eens dat de verhandelde banden onder de Warenwet vallen, maar hij vond niet dat bij de verhandeling ervan redelijkerwijs vermoed kan worden dat die banden bijzondere gevaren opleveren voor de veiligheid of gezondheid.”

Zeer teleurstellende uitspraak

“Al met al was het een zeer teleurstellende uitspraak. De rechter sanctioneerde de halfzachte aanpak van de minister en leek niet doordrongen van het feit dat elke ingevoerde tijgermug er één teveel is: één vrouwtjesmug kan bijna 100 eitjes leggen en zo een populatie starten. Daarom heeft het platform hoger beroep ingesteld. De situatie in Veenendaal, waar vorige zomer bleek dat op meerdere plekken in een woonwijk diverse tijgermuggen rondvlogen, maakt eens temeer duidelijk hoe snel de situatie kan kantelen. Het is daarom ook de hoogste tijd dat Kamerleden minister Schippers ter verantwoording roepen. De voltallige Tweede Kamer heeft in het verleden een motie voor nultolerantie van tijgermuggen aangenomen, en daar moet ze de minister nu aan houden,” aldus Reinhold.

Zitting 16 Mei

De zitting vindt plaats op dinsdag 16 mei om 13.00 uur bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Prins Clauslaan 60 in Den Haag. De zitting is openbaar toegankelijk.

De uitspraak van de rechtbank Rotterdam is te lezen via deze link: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2016:6032

De tekst van de Kamerbreed aangenomen motie over nultolerantie van tijgermuggen is te lezen via deze link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/29282/kst-32123-XIV-104.html

Het platform Stop invasieve exoten is een stichting die tot doel heeft de introductie en verspreiding van uitheemse dieren, planten en micro-organismen tegen te gaan, ter bescherming van onder meer natuur, gezondheid en economie.

platform Stop invasieve exoten