Schouw: ‘Geneesmiddelensector is verborgen parel’

De geneesmiddelensector is in Nederland goed voor 65.000 banen. En Nederland is in Europa koploper bij het aantal nieuwe biotechnologische patenten. Dat blijkt uit een rapport van accountants- en advieskantoor PwC, over de economische footprint van de sector. Toch zijn extra investeringen nodig om de geneesmiddelenproductie in Nederland op peil te houden.

PwC maakte het rapport in opdracht van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. ‘Het rapport leert ons twee dingen’, zegt Gerard Schouw, directeur van de Vereniging. ‘Enerzijds is onze sector nu nog een economische factor van gewicht, met veel bedrijvigheid en werkgelegenheid. Anderzijds dreigt de productie van geneesmiddelen uit ons land te verdwijnen. Dat is slecht voor onze economie, werknemers en patiënten.’

Werkgelegenheid

De 65.000 banen in de sector betreffen zowel directe als indirecte werkgelegenheid. De bedrijven richten zich op de farmaceutische grondstoffenindustrie, klinisch onderzoek en de ontwikkeling en vervaardiging van geneesmiddelen. De werkgelegenheid is vrij stabiel. In 2016 waren in Nederland 420 bedrijven actief in de geneesmiddelensector, waaronder twintig grote bedrijven en vierhonderd bedrijven uit het mkb. In 2012 ging het in totaal om 205 bedrijven.

Positief

Het rapport schetst een gemengd beeld. Positief is dat vooral in de regio’s Leiden, Haarlem, Oss en Breda veel farmaceutische bedrijvigheid is. En vergeleken met buurlanden is Nederland behoorlijk competitief. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de omvang van klinisch onderzoek (negenhonderd, met betrokkenheid van ruim 43.000 patiënten) en het aantal aangevraagde patenten. Vooral het aantal biotechnologische patenten is in Nederland exceptioneel gegroeid in de periode van 2011 tot en met 2015: van minder dan driehonderd naar ruim zeshonderd. Een ander pluspunt is dat Nederland een goede infrastructuur heeft voor ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen.

Versnipperd

Na de grote reorganisaties bij MSD (Organon) en Abbott in 2010, bleef een wat versnipperd landschap achter, als je kijkt  naar geografische concentraties. Dat trekt de laatste jaren weer bij, bijvoorbeeld door de groei van het Pivot Park in Oss en het Leiden Bio Science Park . Opvallend is verder dat Nederland veel midden- en kleinbedrijven telt in de geneesmiddelensector, en weinig grotere bedrijven. Bovendien kent de Nederlandse sector relatief weinig productiecapaciteit. Een punt van zorg is dat deze capaciteit momenteel verder afneemt.


Acties

Schouw ziet de noodzaak voor diverse acties. ‘Ten eerste is het nodig om het R & D klimaat in Nederland flink te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door versterking van klinisch onderzoek, minder regeldruk en verbetering van reputatie. Daarnaast zijn krachtenbundeling en schaalvergroting essentieel. Geneesmiddelenbedrijven stellen zich steeds meer open voor samenwerking met bijvoorbeeld koepel- en overheidsorganisaties, technologiebedrijven en startups. Alleen gezamenlijk kunnen we de uitdagingen aan die op ons af komen. Denk aan vergrijzing en een sterkere behoefte aan behandeling op maat. En tot slot moet het kabinet zwaar inzetten op de komst van EMA naar Nederland. Ons land heeft daarvoor uitstekende papieren. De komst van de EMA kan de Nederlandse geneesmiddelensector en economie een impuls geven.’

Klik hier voor het rapport.

Bron: VIG

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen