Presentatie Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten

0
1014
care
 “Monitor toont aan wat ouderen in hun gemeente echt belangrijk vinden”

Active Ageing Nederland presenteert binnenkort, in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction en AgeWise, de nieuwe Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten. De monitor laat zien wat 50-plussers in hun woongemeente echt belangrijk vinden.

Zijn ouderen in Nederland  tevreden over hun woon- en leefomgeving? Zijn de voorzieningen voor senioren goed bereikbaar? Houdt de gemeente rekening met de woonwensen van 50-plussers? Is de zorg voor ouderen goed geregeld? Hoe groot is de kans dat ouderen in uw gemeente vereenzamen? Zijn er leuke buurtcentra waar senioren elkaar kunnen ontmoeten?

Allemaal vragen die aan de orde komen in de monitor Seniorvriendelijke Gemeenten. De monitor wordt gepresenteerd tijdens een symposium op donderdag 6 juli aanstaande in Sandton Hotel De Roskam in Rheden.

De monitor brengt meningen, wensen en behoeften van ouderen zelf in beeld. Hiermee kunnen gemeenten rekening houden bij het uitstippelen van hun (senioren)beleid. Harde feiten en cijfers (zoals demografische gegevens, de gezondheid, de financiële positie e.d.) zijn meestal wel beschikbaar, maar er is ook zachte kennis nodig over de vraagzijde van de senioren zelf. Wat zijn wensen ten aanzien van de woonplek en de woonomgeving? Welke behoefte hebben ouderen aan ondersteuning en participatie? Wat is de informatiebehoefte? Welke maatregelen zijn nodig ten aanzien van het langer zelfstandig wonen?

De monitor brengt in beeld wat de sterke en minder sterke punten zijn van het (senioren)beleid in een gemeente. Bij de uitvoering van de monitor spelen de ouderen zelf de hoofdrol. De monitor maakt duidelijk wat ouderen in uw gemeente echt belangrijk vinden.

In 2020 zijn maar liefst 7,2 miljoen Nederlanders 50 jaar of ouder. Volgens de rijksoverheid is sprake van een demografische transitie die grote invloed heeft op (de inrichting van) de samenleving. Steeds meer gemeenten ondervinden de gevolgen van de vergrijzing. De Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten kan gemeenten helpen bij het maken van de juiste beleidskeuzes.

Bij de uitvoering van de monitor krijgen ouderen te maken met vragen en stellingen over uiteenlopende onderwerpen. Active Ageing Nederland volgt hierbij de thema’s die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) worden gebruikt. De WHO wil via een mondiaal netwerk van Age Friendly Cities steden uitnodigen meer seniorvriendelijk te worden om daarmee het potentieel, dat ouderen hebben voor de maatschappij en de stad, te kunnen benutten. Elke deelnemende gemeente krijgt na uitvoering van de monitor een rapportage met de resultaten van de monitor, inclusief conclusies en aanbevelingen.

Ten behoeve van de monitor heeft Active Ageing Nederland samen met Motivaction en AgeWise een benchmark ontwikkeld, die het mogelijk maakt om de resultaten van een monitor te vergelijken met andere gemeenten, met provincies en met de landelijke situatie. Tijdens het symposium zal Pieter Paul Terheggen, directeur van Motivaction, de monitor en de benchmark nader toelichten.

Peter Smit, directeur Active Ageing Nederland:

“De monitor is een kort onderzoek dat laat zien wat ouderen in een gemeente echt belangrijk vinden. Deze informatie is van grote waarde voor gemeenten die hun senioren serieus nemen.”

Pieter Paul Terheggen, directeur Motivaction:

“We beschikken over een benchmark die de resultaten van de monitor in een gemeente kan vergelijken met wat ouderen in Nederland, in een bepaalde provincie of in andere gemeenten van dezelfde onderwerpen vinden.”

Edgar Keehnen, directeur AgeWise:

“De samenstelling van de doelgroep en de meningen van senioren verschillen per stad. En lokaal zijn er weer verschillen tussen wijken. De monitor brengt deze verschillen in beeld.”

Ronald Provoost, onderzoeker en co-ontwikkelaar van de monitor:

“Meten is weten. We praten nog teveel over ouderen in plaats van met ouderen. De markt voor wonen, welzijn en zorg voor senioren is aan grote veranderingen onderhevig. Er is behoefte aan inzicht over de wensen van senioren over hoe ze optimaal oud kunnen worden binnen hun gemeente. Die wensen zijn van belang om het juiste aanbod van wonen, welzijn en zorg realiseren.”

Active Ageing Nederland vindt dat elke Nederlander het recht heeft om gezond en zelfstandig ouder te worden. Met het project Seniorvriendelijke Gemeenten, dat in 2013 is gestart, wil de organisatie een bijdrage leveren aan (het verbeteren van) de kwaliteit van het seniorenbeleid van gemeenten.

Bron: Active Ageing Nederland

Vorig artikelWereld Bloeddonordag 14 juni
Volgend artikelMinder pijn na borstoperatie door nieuwe vorm van verdoven
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.