HPV vergroot ook kans op enkele andere kankers

0
1256
Onderzoek bij vrouwen met voorstadium baarmoederhalskanker

Baarmoederhalskanker wordt bijna altijd veroorzaakt door het humane papillomavirus (HPV). Wetenschappers van het Radboudumc onderzochten of vrouwen met een ernstige afwijking in cellen van de baarmoederhals ook meer kans hebben op andere deels HPV gerelateerde tumoren, zoals kanker van de mond-keelholte, schaamlippen, vagina en anus. Dit lijkt inderdaad het geval.

Onderzoekers van de afdelingen Verloskunde en Gynaecologie, Pathologie, en Medische Microbiologie van het Radboudumc werken intensief samen in onderzoek op het gebied van HPV. Afwijkende celgroei in de baarmoederhals wordt ingedeeld in mild (CIN1), matig (CIN2) of ernstig (CIN3). De onderzoekers vergeleken bijna 90.000 Nederlandse vrouwen met de diagnose CIN3 met even zoveel vrouwen zonder CIN3. Daarbij keken ze naar verschillen in het ontstaan van kanker en voorstadia hiervan in de schaamlippen, vagina, anus en mond-keelholte. Renee Ebisch, onderzoeker bij de afdeling Verloskunde en Gynaecologie: “We zagen dat vrouwen mét een CIN3 duidelijk meer kans hebben op deze door HPV veroorzaakte kankers en de voorstadia daarvan.”

Beschermende vaccinatie?

Het beste zou zijn, als HPV-gerelateerde tumoren worden voorkómen, of al in een voorstadium worden opgespoord. Hoogleraar Gynaecologische Oncologie Leon Massuger: “Een relevante vraag is of HPV vaccinatie kan voorkómen dat deze voorstadia en kankers ontstaan. Op dit moment is primaire preventie via vaccinatie alleen beschikbaar voor jonge vrouwen. Over preventieve vaccinaties bij volwassen vrouwen wordt internationaal veel gediscussieerd en is nog veel onduidelijk. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of preventieve vaccinatie en uitgebreidere screening op door HPV veroorzaakte afwijkingen, zinvol zijn.”

Patiënten informeren

Wat betekenen deze bevindingen nu voor de praktijk? Massuger: “Dit onderzoek laat zien dat vrouwen met CIN3 ook een verhoogd risico hebben op andere tumoren die door HPV worden veroorzaakt. Het is belangrijk dat patiënten hierover in de spreekkamer worden geïnformeerd. De huidige Nederlandse richtlijn adviseert vaccinatie te overwegen bij vrouwen met herhaaldelijke HPV-gerelateerde afwijkingen. Voorlopig houden we dit aan.”

­
Publicatie: Ebisch R, Rutten D, Inthout J, Melchers W, Massuger L, Bulten J, Bekkers R, Siebers AG. Long-lasting increased risk of HPV-related carcinomas and premalignancies after cervical intraepithelial neoplasia grade 3: a population-based cohort-study. Journal of Clinical Oncology (2017).

Bron: Radboudumc