Voorlichting aan nieuwe nierpatiënten gaat groepsgewijs sneller en effectiever

0
697
groepsvoorlichting dialyse, Martien van Baardwijk - Schenk, patiënten De voorlichting in groepen levert veel tijdwinst op en zorgt ervoor dat deelnemers zien en voelen dat ze 'niet de enige zijn'. Foto Frederike Slieker
groepsvoorlichting dialyse, Martien van Baardwijk - Schenk, patiënten De voorlichting in groepen levert veel tijdwinst op en zorgt ervoor dat deelnemers zien en voelen dat ze 'niet de enige zijn'. Foto Frederike Slieker

Nieuwe nierpatiënten krijgen in het Albert Schweitzer ziekenhuis sinds kort groeps- in plaats van individuele voorlichting over de mogelijke therapieën en alles daaromheen. Het traject verloopt daardoor veel sneller en de informatie wordt beter opgenomen. De zogeheten ‘Nierfalenpoli’ werd deze week winnaar van de ASz Kwaliteitsprijs.

Als patiënten te horen krijgen dat hun nierfunctie zo slecht is geworden dat ze binnenkort dialyse of zelfs een niertransplantatie nodig hebben, is dat vaak een hele schrik. “Van veel patiënten krijgen we te horen dat het voelt alsof ze veroordeeld zijn”, vertelt nierfalenverpleegkundige Martine van Baardewijk. “Er is veel onzekerheid en patiënten zitten met vragen. Tot nu toe kregen deze patiënten begeleiding op wat wij de Predialysepoli noemden. Daar vonden drie à vier individuele voorlichtingsgesprekken plaats met verschillende hulpverleningsdisciplines.”

Nierpoli
Van Baardewijk: “We zijn overgestapt op een andere methode met groepsvoorlichting, onder de naam Nierfalenpoli. Door de tijdwinst van het werken in een groep, kon het hele traject van informatieverstrekking worden teruggebracht van zes maanden naar acht weken. Dat is een aanpassing waar patiënten heel positief op reageren.” En niet alleen de patiënten. Ook de jury van de ASz Kwaliteitsprijs 2017, een interne ziekenhuisprijs voor initiatieven die de patiëntenzorg naar een hoger niveau tillen, zag in de Nierfalenpoli een overtuigende winnaar. Naast een stimuleringsbedrag van 1000 euro wordt de Nierfalenpoli nu namens het Albert Schweitzer ziekenhuis ingezonden voor de landelijke NIAZ Kwaliteitsprijs (NIAZ = Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). De jury van de ASz Kwaliteitsprijs keek onder meer naar een aantoonbaar betere kwaliteit, een volledige implementatie van het project, betrokkenheid/enthousiasme en patiëntgerichtheid.
De groepsvoorlichtingen op de Nierfalenpoli worden gegeven door de verpleegkundig specialist, nierfalenverpleegkundige, diëtiste en een medisch maatschappelijk werker. “In totaal komt de patiënt nu twee keer naar de groepsvoorlichting en aansluitend nog één keer individueel naar de nierfalenverpleegkundige voor aanvullende vragen”, legt Van Baardewijk uit. “Tijdens de voorlichtingsmiddagen wordt ingegaan op de werking van de nieren en de verschillende therapievormen: buikspoeling, hemodialyse of een transplantatie. Ook zaken als de invloed van voeding en de gevolgen van het niet starten van een therapie komen aan bod.”

Wanneer de patiënt alle informatie tot zich heeft genomen, geeft hij of zij bij de nierfalenverpleegkundige aan welke therapievorm de voorkeur heeft. Uiteindelijk wordt de patiënt besproken in een multidisciplinair overleg en daarna gaat de patiënt samen met de nefroloog (medisch specialist nierziekten) een keuze maken. Van Baardewijk geeft aan dat patiënten door de nieuwe manier van informeren beter onthouden wat er wordt uitgelegd. “Daarnaast weten we zeker dat we als team alle info echt verstrekt hebben. Tenslotte is er tijdens de groepsvoorlichting het voordeel van lotgenotencontact. Als dat er niet is, weet je niet dat je het mist. Maar nu het er is, kunnen patiënten al in het vroegste stadium zien, horen en voelen dat ze niet de enige zijn in deze situatie.”

groepsvoorlichting dialyse, Martien van Baardwijk - Schenk, patiënten De voorlichting in groepen levert veel tijdwinst op en zorgt ervoor dat deelnemers zien en voelen dat ze 'niet de enige zijn'. Foto Frederike Slieker
groepsvoorlichting dialyse, Martien van Baardwijk – Schenk, patiënten De voorlichting in groepen levert veel tijdwinst op en zorgt ervoor dat deelnemers zien en voelen dat ze ‘niet de enige zijn’. Foto Frederike Slieker

Foto:
De voorlichting in groepen levert veel tijdwinst op en zorgt ervoor dat deelnemers zien en voelen dat ze ‘niet de enige zijn’. Foto Frederike Slieker

Bron: Albert Schweitzer ziekenhuis

Vorig artikelZwangerschap vergroot niet de kans op terugkeer borstkanker #ASCO17
Volgend artikelStoppen onnodige zorg bespaart leed en geld
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.