Virale hepatitis: een dodelijke maar verwaarloosde epidemie

0
947
28 juli: Werelddag tegen hepatitis / hiv-conferentie IAS2017

Hoewel virale hepatitis evenveel sterfgevallen veroorzaakt als hiv en tbc, hebben de meeste mensen er nooit van gehoord. De ziekte eist naar schatting 1,45 miljoen levens per jaar, waarvan bijna 500.000 door chronische hepatitis C. Wereldwijd zijn ongeveer 71 miljoen mensen besmet met deze vorm van hepatitis. Door de gelijkaardige manier van transmissie, ligt de besmettingsgraad bij hiv-patiënten hoger.

Verwaarloosd

Ondanks de vele sterfgevallen, was infectie met chronische hepatitis C lang een verwaarloosd gezondheidsprobleem in lage- en middeninkomenslanden. De beschikbare behandeling was te complex, te duur en leverde te weinig resultaten op.

“Sinds 2014 beschikken we over directwerkende antivirale middelen die meer mensen op korte termijn genezen. Deze orale behandeling wordt goed verdragen en betekent een omwenteling in de strijd tegen hepatitis C. Het toepassen van de behandeling in landen met beperkte middelen en zwakke gezondheidsinfrastructuur blijft echter de grote vraag. Een eerste uitdaging is het daadwerkelijk vinden van de hepatitispatiënten, en dit zo vroeg mogelijk,“ zegt dr. Anja De Weggheleire.

Sihanouk Hospital Centre of Hope

In het begin van de jaren 2000 startten het Sihanouk Hospital Centre of Hope (SHCH) in Phnom Penh en het ITG, hiv-programma’s in Cambodja. Deze programma’s speelden een belangrijke rol in de bestrijding van de hiv-epidemie. Het ITG en SHCH sloegen dit jaar opnieuw de handen in elkaar, geïnspireerd door de opschaling van de hiv-behandeling in Cambodja, voor een test-, diagnose- en behandelingsproject voor hepatitis C. Dit pilootproject werd geïntegreerd in de diensten van de hiv-kliniek voor volwassenen in het SHCH in Phnom Penh.

Tot op heden werden hiv-patiënten in Cambodja niet systematisch gescreend voor hepatitis C. De Weggheleire en collega’s hebben 3045 hiv-patiënten getest en vonden 106 patiënten (3,5%) met een chronische hepatitis C-co-infectie.

We zagen dat patiënten ouder dan 50 jaar, diabetespatiënten en mensen met een familiegeschiedenis van leverziekte, het meest getroffen werden door hepatitis C. Onze studiegroep telt zeer weinig injecterende drugsgebruikers. Waarschijnlijk werden veel patiënten in het verleden blootgesteld aan hepatitis C via onveilige medische injecties, soms zelfs 20 jaar eerder.

Co-infectie

Bij de patiënten met een co-infectie constateerden de onderzoekers dat ongeveer 40% met geavanceerde leverfibrose kampte en daarom dringend een  behandeling nodig had. Dit toont aan dat er heel wat meer screenings- en behandelingsprogramma’s voor hepatitis C nodig zijn in Cambodja.

In een tweede fase van het project zullen de onderzoekers het gebruik van de nieuwe directwerkende antivirale middelen evalueren door de uitdagingen tijdens de behandeling en de resultaten te beschrijven.

Hepatitis C-behandelproject

Op basis van onze ervaringen met proefprojecten rond hiv-zorg in Cambodja, hopen we dat dit hepatitis C-behandelproject zal bijdragen tot bewustmaking en actie, in de vorm van ontwikkeling van hulpmiddelen voor clinici om meer patiënten te kunnen diagnosticeren en behandelen. De meeste hepatitis C-patiënten leven in lage- en middeninkomenslanden en dat is waar we werk moeten maken van opsporing en behandeling,” besluit De Weggheleire.

Dr. Anja De Weggheleire van het ITG en dr. An Sokkab van het SHCH presenteerden hun studieresultaten deze week op IAS 2017, de 9e conferentie van de International AIDS Society over hiv-onderzoek in Parijs.

Bron: ITG