Omvorming tot Havenpolikliniek start op 1 oktober

0
1112
Poliklinische zorg in centrum Rotterdam behouden

Vandaag ondertekenden de bestuurders van het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis een samenwerkingsovereenkomst.
Daarmee gaat de omvorming tot Havenpolikliniek op 1 oktober 2017 officieel van start, 90 jaar na de oprichting van het Havenziekenhuis. Dat is mogelijk nu de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hun goedkeuring hebben verleend aan de overdracht van specialismen van het Havenziekenhuis naar de vier ziekenhuizen.

Dankzij de grote inzet van alle betrokkenen kan dit plan, acht maanden na het uitspreken van de gezamenlijke ambitie om de poliklinische zorg te behouden voor het centrum van Rotterdam, worden gerealiseerd.

Daarmee blijft – onder de vlaggen van de betrokken vier ziekenhuizen – de goede poliklinische zorg e?n laagdrempelige toegang tot vervolgzorg behouden voor het centrum van Rotterdam. Patiënten kunnen in de Havenpolikliniek (op de huidige twee locaties van het Havenziekenhuis aan het Haringvliet in het centrum van Rotterdam) terecht voor alle huidige specialismen. Ook de specialisatie in Tropen- en Infectieziekten en Ouderengeneeskunde blijft bestaan, onder verantwoordelijkheid van respectievelijk het Erasmus MC en het Maasstad Ziekenhuis.

Vertrouwde gezichten

Bij de Havenpolikliniek kunnen patiënten terecht voor alle afspraken en onderzoeken die op de polikliniek kunnen worden gedaan. Dat gebeurt door dezelfde artsen en medewerkers als nu.
Voor eventuele verdere behandelingen, zoals operaties en opnames, kunnen patiënten terecht in het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis, Het Oogziekenhuis Rotterdam of het IJsselland Ziekenhuis.
De artsen en medewerkers van het Havenziekenhuis gaan over naar de betrokken ziekenhuizen. Dat betekent dat patiënten in veel gevallen, ook daar de voor hen vertrouwde Havengezichten blijven zien.

Persoonlijk bericht patie?nten

De ziekenhuizen hebben afspraken gemaakt over de overgangsfase, de nieuwe situatie en de gevolgen daarvan voor patiënten, artsen en medewerkers. De overheveling van de zorg, start op 1 oktober en zal enkele maanden gaan duren. Patiënten die nu bij het Havenziekenhuis in behandeling zijn, krijgen persoonlijk bericht waar ze wanneer terecht kunnen voor welke afspraak, onderzoek of behandeling. Ook verwijzers, zoals huisartsen worden hierover geïnformeerd.

Werkgelegenheid

De samenwerking en de door de ziekenhuizen afgegeven baangarantie verzekert de artsen en vaste medewerkers van het Havenziekenhuis van werk en is er een akkoord over een sociaal plan dat nu kan worden uitgevoerd. Dat is belangrijk met het oog op behoud van werkgelegenheid en het personeelstekort in de zorg. In het Sociaal Plan zijn de arbeidsrechtelijke afspraken vastgelegd, zowel voor het zorgpersoneel als voor de indirecte medewerkers

Ambitie om zorg te innoveren

De vier betrokken ziekenhuizen hebben de ambitie om in de Havenpolikliniek ook zorginnovaties te realiseren voor de stad en haar inwoners. Daarbij zullen ook de gemeente Rotterdam, verwijzers en andere zorgaanbieders nadrukkelijk worden betrokken.

Bron: Havenziekenhuis

Vorig artikelBreinonderzoek met 3D-hersenweefsel mogelijk in nieuw Utrechts lab
Volgend artikelWaarom komen kanker en hart- en vaatziekten zo vaak samen voor?
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.