MST vaccineert personeel tegen griep

0
868

Nederland kampt de afgelopen jaren met een lagere vaccinatiebereidheid voor zo ongeveer alle aandoeningen. Ook de griepvaccinatiegraad neemt af. Het aantal mensen dat (als risicocategorie) wordt opgeroepen via de huisarts om de griepprik te halen groeit. Maar het aantal dat zich ook daadwerkelijk laat inenten daalt. MST vindt dat een zorgelijke ontwikkeling.

Door de griepprik te halen wapen je je tegen het virus. En mocht je toch getroffen worden, dan is het ziekteverloop milder en de kans op complicaties (longontstekingen met fatale afloop bijvoorbeeld) veel kleiner. Reden genoeg om te vaccineren.

Vooral zorgpersoneel moet zich goed wapenen tegen influenza, vindt MST. Om te voorkomen dat het virus op kwetsbare patiënten wordt overgebracht. De griepprik verplicht stellen voor zorgprofessionals is echter niet wenselijk; iedereen heeft keuzevrijheid.

Daarom probeert MST zoveel mogelijk medewerkers te verleiden zich te laten vaccineren. En stelt het ziekenhuis het vaccin gratis en laagdrempelig ter beschikking aan de eigen medewerkers.

MST’ers kunnen zich tussen 30 oktober en 11 november onder werktijd weer laten prikken door collega’s. Op deze manier realiseerde MST een vaccinatiegraad onder personeel van 25 procent in 2016. In 2015 was dit 20 procent. Dit is in vergelijking met andere ziekenhuizen al hoog. Maar we willen het percentage graag ieder jaar verder omhoog brengen. In het belang van de patiënt.

Bron: Medisch Spectrum Twente