Resultaten van de PARADIGMS studie bekend gemaakt #ECTRIMS2017

Array

PARADIGMS is de eerste gecontroleerde en gerandomiseerde studie. De resultaten zijn op 28 oktober jl. gepresenteerd tijdens het 7e gezamenlijke Europese en Amerikaanse Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS-ACTRIMS) congres in Parijs.

PARADIGMS data van Novartis tonen bij kinderen en adolescenten met MS

82% minder relapsen met fingolimod vs. interferon beta-1a

 

  • PARADIGMS data laten bij de met fingolimod behandelde patiënten ook significant minder nieuwe hersenlaesies zien ten opzichte van patiënten op intramusculaire interferon beta-1a injecties
  • Momenteel zijn er voor kinderen en adolescenten met MS geen specifieke goedgekeurde ziektemodificerende behandelingen waarvan de effectiviteit is bewezen. Op lange termijn loopt deze groep patiënten een hoger risico op invaliditeit.
  • MS is een zeer invaliderende ziekte die aan elk aspect raakt van het dagelijks leven van jonge patiënten. Van schoolprestaties tot gezinsrelaties en vriendschappen.

Novartis heeft vandaag de volledige resultaten bekend gemaakt van de PARADIGMS studie, een fase III studie waarin de veiligheid en werkzaamheid van fingolimod ten opzichte van interferon beta-1a is onderzocht bij kinderen en adolescenten in de leeftijd tussen 10 en 17 jaar met multiple sclerose (MS). De orale behandeling met fingolimod leidde over een periode tot twee jaar tot een vermindering van 82% van het aantal relapsen (jaarlijks aantal relapsen) ten opzichte van de groep die was behandeld met intramusculaire interferon beta-1a injecties.

(p <0.001)1. PARADIGMS is de eerste gecontroleerde en gerandomiseerde studie ooit, die specifiek is ontworpen voor pediatrische MS. De resultaten zijn op 28 oktober jl. gepresenteerd tijdens het 7e gezamenlijke Europese en Amerikaanse Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS-ACTRIMS) congres in Parijs.

“Kinderen met MS ervaren vaker relapsen en lopen meer kans op het opbouwen van fysieke invaliditeit op jongere leeftijd dan volwassenen bij wie deze diagnose wordt gesteld.”, zei Dr. Tanuja Chitnis, hoofdonderzoeker van PARADIGMS en directeur van de Partners Pediatric Multiple Sclerosis Center van het Massachusetts General Hospital in Boston en wetenschapper van het Ann Romney Center, Brigham and Women’s Hospital in Boston. “En toch zijn de huidige behandelingen beperkt tot geneesmiddelen die niet op een gecontroleerde wijze in deze leeftijdsgroep zijn onderzocht. PARADIGMS is op een unieke wijze ontworpen voor deze patiëntenpopulatie. De resultaten betekenen een belangrijke stap naar een mogelijk nieuwe behandeling die de levens van deze jonge patiënten kan verbeteren.” De schatting is dat 1 op 100.000 kinderen in Nederland de diagnose MS heeft.

Aanvullende data uit deze studie hebben het volgende aangetoond:

  • Een significante vermindering van het aantal nieuwe / nieuw vergrotende T2 en Gd-T1 laesies in de hersenen bij patiënten behandeld met fingolimod ten opzichte van patiënten die waren behandeld met interferon beta-1a, gemeten met magnetic resonance imaging (MRI)1. Het aantal en volume van laesies is gecorreleerd aan een toename van relapsen en progressie van invaliditeit2,3.
  • Individuen die waren behandeld met fingolimod vertoonden significant minder inkrimping van de hersenen (gemeten met MRI als volumeverlies van de hersenen) in vergelijking tot degenen die waren behandeld met interferon beta-1a1. Het krimpen van de hersenen wordt bij volwassenen geassocieerd met een  verlies van fysieke en cognitieve functies­4.
  • Het veiligheidsprofiel van fingolimod kwam in het algeheel overeen met bevindingen in eerdere klinische studies, met meer gerapporteerde ernstige voorvallen in de interferon groep1.
  • Volgens een aanvullende analyse vertraagde fingolimod in vergelijking tot interferon beta-1a de invaliditeitsprogressie aanzienlijk, gedefinieerd als  Confirmed Disability Progression (CDP)1 .

“Er is al aanzienlijk bewijs ten aanzien van de effectiviteit van de behandeling met  fingolimod en dat het de lange termijnresultaten bij volwassenen met relapsing MS verbetert. We zijn verheugd dat PARADIGMS zulke betekenisvolle voordelen voor kinderen en adolescenten met MS heeft laten zien.” zei Vas Narasimhan, Global Head van Drug Development en Chief Medical Officer van Novartis. “Deze baanbrekende studie onderstreept onze onophoudelijke inzet om nieuwe behandelingsopties te leveren voor MS patiënten die dat het meest nodig hebben. We zien ernaar uit om samen te werken met gezondheidsautoriteiten en de indiening voor registratie voor te bereiden.”

Fingolimod is momenteel niet geregistreerd voor de behandeling van pediatrische MS. Novartis werkt wereldwijd aan de indiening bij de gezondheidsautoriteiten.

Over de fase III PARADIGMS studie

De fase III PARADIGMS studie (NCT01892722) is een dubbelblinde, gerandomiseerde multicenter studie met een flexibele duur (tot twee jaar), om de veiligheid en werkzaamheid van orale fingolimod in vergelijking tot interferon beta-1a te evalueren bij kinderen en adolescenten met een vastgestelde diagnose van MS. De studie wordt vervolgd door een 5-jarige open label extensie fase5. In de studie werden 215 kinderen en adolescenten gevolgd in de leeftijd tussen 10 en 17 jaar met een Expanded Disability Status Scale (EDSS) score tussen 0 en 5,55. Patiënten werden gerandomiseerd om eenmaal daags oraal fingolimod (0,5 mg of 0,25 mg, afhankelijk van hun lichaamsgewicht) of één keer per week intramusculaire interferon beta-1a te ontvangen5.

Het primaire eindpunt van de studie was de frequentie van de relapsen bij patiënten tot 24 maanden behandeling (jaarlijks aantal relapsen)5. Secundaire eindpunten zijn het aantal nieuwe of nieuw vergrotende T2 laesies, Gadolinium enhancing T1 laesies, veiligheid en de farmacokinetische eigenschappen van fingolimod gemeten gedurende de behandelingsperiode5.

De fase III PARADIGMS studie werd uitgevoerd op 87 locaties in 25 landen en was ontworpen in samenwerking met de Amerikaanse Food and Drug Administration, het  European Medicines Agency en de internationale Pediatric Multiple Sclerosis Studie Groep.

Over Multiple Sclerose

Multiple sclerose (MS) is een chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel die  het normale functioneren van de hersenen, de oogzenuw en het ruggenmerg verstoort door ontsteking en weefselverlies6. Er zijn bij volwassenen drie vormen van MS: relapsing-remitting MS (RRMS), secundaire progressieve MS (SPMS) en primaire  progressieve MS (PPMS)7. Bij kinderen is vrijwel uitsluitend sprake van RRMS (in ongeveer 98 procent van de gevallen)8.

De ontwikkeling van MS leidt tot een toenemend verlies van zowel fysieke als cognitieve (zoals geheugen) functies. Dit heeft een aanzienlijke negatieve impact op de levens van ongeveer 2,3 miljoen mensen wereldwijd die zijn getroffen door MS. Geschat wordt dat het bij drie tot vijf procent daarvan gaat om kinderen9,10.

 

Over fingolimod bij volwassenen

Fingolimod is een orale ziektemodificerende behandeling (DMT) die in hoge mate in staat is om de ziekte-activiteit bij relapsing MS (RMS) onder controle te houden11. Fingolimod heeft een reversibel effect op de herdistributie van lymphocyten en richt zich zowel op focale als diffuse schade in het centrale zenuwstelsel, die wordt veroorzaakt door MS12,13. Bewijsvoering en ervaring op grond van lange termijn klinische studies en de praktijk heeft aangetoond dat fingolimod voor individuen eenvoudig is in te passen in hun alledaagse leven. Het leidt tot een hoge patiënttevredenheid, langdurig aanhoudend gebruik en uiteindelijk verbeterde lange termijnuitkomsten voor mensen met RMS14,15.

Fingolimod heeft een impact op vier metingen van de ziekte-activiteit bij RMS: relapsen, MRI laesies, herseninkrimping (verlies aan hersenvolume) en invaliditeit16,17. De effectiviteit is bij elk van deze metingen consistent gebleken in meerdere gecontroleerde klinische studies en in de dagelijkse praktijk. In studies is aangetoond dat de veiligheid en hoge mate van werkzaamheid aanhoudt op de langere termijn. Van omschakeling naar behandeling met fingolimod, zo vroeg mogelijk in de loop van de ziekte, is aangetoond dat het een gunstig effect kan hebben op het helpen behouden van de functies van individuen18,19.

Fingolimod is in de EU goedgekeurd als eerstelijnsbehandeling bij volwassen patiënten met een zeer actieve vorm van RRMS, gedefinieerd als een hoge ziekte-activiteit ondanks behandeling met ten minste één DMT òf een zich snel ontwikkelende ernstige RRMS11,20. De meest voorkomende bijwerkingen zijn influenza, sinusitis, hoofdpijn, hoesten, diarree, rugpijn en verhoogde leverenzymen (ALT, gammaglutamyltransferase, aspartaattransaminase).

Fingolimod is toegepast als behandeling bij meer dan 217.000 patiënten, zowel in klinische studies als in een post-marketing setting, met een totaal van ongeveer 480.000 jaar aan patiëntenervaringen21.

Bron: Novartis

Bewaren

Bewaren

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen