Doctors Only

________________________________________________________________________

__________________________DOCTORS ONLY__________________________________

Deze content kunt u alleen lezen als u arts,arts in opleiding of apotheker bent, dit is het gevolg van de CGR Richtlijnen. De Nederlandse regelgeving met betrekking tot geneesmiddelenreclame vindt zijn oorsprong in de uit 1992 stammende Europese richtlijn betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (2001/83/EG). In 1994 is deze richtlijn als het Reclamebesluit Geneesmiddelen in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd, later opnieuw gecodificeerd in de Geneesmiddelenwet en de Beleidsregels gunstbetoon. Hieruit is de Gedragscode Geneesmiddelenreclame voortgekomen, niet beroepsbeoefenaren mogen deze informatie niet lezen. U moet eerst contact opnemen met MedicalFacts om uw BIG nummer te laten verifiëren. Wij registreren uw uw BIG-registratienummer niet maar uw dient wel kenbaar te maken dat u BIG geregistreerd hebt alvorens u toegang krijgt. Neem hiervoor telefonisch contact op met de redactie: +31 412 851663. De redactie maakt dan met het email-adres waarmee u een account of medicalfacts.nl heeft aan voor de doctor-only content. Om de Doctors-only content te kunnen lezen moet u ingelogd zijn, en indien u geen account heeft eerst te registreren, en uw Naam, loginnaam, met uw BIG-nummer te te laten verifiëren. 

Voorpaginanieuws

Resultaten van fase III FLAURA studie tonen voordeel van Osimertinib in eerste lijn #ESMO17

Osimertinib is een EGFR-remmer bij NSCLS met klassieke EGFR-mutaties én de met resistentie geassocieerde EGFR-T790-mutatie. De resultaten van de gerandomiseerde fase 3-FLAURA-studie laten nu zien dat osimertinib vergeleken met de standaard EGFR-remmers gefitinib en erlotinib geassocieerd is met een significant verbeterde progressievrije overleving. In de resultaten van de fase III FLAURA studie van osimertinib in de eerste lijn bij patiënten met EGFR-NSCLC, osimertinib werd een progressie-vrije overleving (PFS) ratio van 18,9 maanden (95% CI, 12,5-21,4) gezien.

Lees Meer