Belangrijkste cardiovasculaire uitkomsten van de CARMELINA-studie op #EASD2018 gepresenteerd

Array

Boehringer Ingelheim presenteert resultaten van cardiovasculaire uitkomstenonderzoek CARMELINA met Trajenta (linagliptine)
Linagliptine toont bij volwassenen met diabetes type 2 een lange-termijn veiligheidsprofiel t.a.v. cardiovasculaire en nierveiligheid, die vergelijkbaar is met placebo.1 De resultaten van CARMELINA werden vorige week tijdens de 54e jaarlijkse bijeenkomst van de EASD gepresenteerd. De resultaten van CARMELINA werden vorige week tijdens de 54e jaarlijkse bijeenkomst van de EASD gepresenteerd. In een interview van dr. Adriaan Kooy van Diabetesegeneeskunde.nl met hoofdonderzoeker van de CARMELINA trial prof. dr. Bernard Zinman wordt de studie besproken. Samen bespreken ze de uitkomsten van de CARMELINA trial. In het interview komen de belangrijkste (cardiovasculaire) uitkomsten van de studie aan bod en er is ook specifiek aandacht voor de renale data.

https://diabetesgeneeskunde.nl/uitkomsten-van-de-carmelina-trial/

Vorige week werd op het EASD-congres te Berlijn de volledige resultaten van het langlopende cardiovasculaire-uitkomstenonderzoek CARMELINA gepresenteerd. In deze grootschalige studie werd het effect van linagliptine onderzocht op de cardiovasculaire en nierveiligheid bij volwassenen met diabetes type 2 en een hoog risico op hartaandoeningen en nierschade.1,2 De primaire uitkomst van het onderzoek werd behaald waarmee werd aangetoond dat het cardiovasculaire veiligheidsprofiel van linagliptine vergelijkbaar is met dat van placebo bij toevoeging aan standaard ingestelde behandeling.1[1] CARMELINA omvatte ook een belangrijke secundaire samengestelde uitkomstcriterium[2], dat liet zien dat de nierveiligheidsprofiel vergelijkbaar bleek met placebo.1

Veiligheidsprofiel

Het algemene veiligheidsprofiel van linagliptine bleek bij CARMELINA® consistent en vergelijkbaar met eerdere studieresultaten en data en er werden geen nieuwe veiligheidssignalen geobserveerd.1 De gegevens uit CARMELINA® tonen ook het gebruik van linagliptine niet leidt tot meer ziekenhuisopnames vanwege hartfalen dan bij placebogebruik.1

Hartaandoeningen ernstige complicatie Diabetes type 2

“Hartaandoeningen zijn een ernstige complicatie van diabetes type 2 en de voornaamste doodsoorzaak bij mensen met deze aandoening. CARMELINA® heeft belangrijk nieuw bewijs opgeleverd voor patiënten met diabetes type 2 en een hoog risico op hartaandoeningen en/of nierschade. Deze patiëntenpopulatie, die we in onze dagelijkse praktijk tegenkomen, was ondervertegenwoordigd bij eerdere cardiovasculaire-uitkomstenonderzoeken,” aldus Bernard Zinman, specialist en professorgeneeskunde aan de Universiteit van Toronto en senior wetenschapper bij het Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute van het Mount Sinai Hospital in Toronto, Canada.

 

In CARMELINA® traden cardiovasculaire incidenten (die bijdroegen tot de primaire uitkomstmaat*) op bij 12,4 procent (434 mensen) van de linagliptinegroep vergeleken met 12,1 procent (420 mensen) in de placebogroep, wat een vergelijkbaar lange-termijn cardiovasculair veiligheidsprofiel bij volwassenen met diabetes type 2 aantoont.1 Linagliptine liet ook een vergelijkbaar lange-termijn renaal veiligheidsprofiel zien ten opzichte van placebo. Dit werd middels een samengestelde uitkomstmaat m.b.t. afnemende nierfunctie aangetoond, namelijk bij 9,4 % (327 mensen) van de linagliptinegroep vergeleken met 8,8 % (306 mensen) van de placebogroep.1

Een vergrote kans op ziekenhuisopname vanwege hartfalen is waargenomen in eerdere cardiovasculaire-uitkomstenonderzoeken naar diabetes met andere middelen.3,4 In CARMELINA® is deze uitkomst vooraf gespecificeerd en grondig beoordeeld door middel van adjudicatie.[3] Ziekenhuisopname vanwege hartfalen trad op bij 6 procent (209 mensen) van de linagliptinegroep vergeleken met 6,5 procent (226 mensen) van de placebogroep.1 “Deze resultaten zijn zeer betekenisvol omdat de patiëntenpopulatie die in deze studie werd bestudeerd zeer kwetsbaar is voor het ontwikkelen van hartfalen,” aldus Waheed Jamal, arts en Corporate Vice President en Head of CardioMetabolic Medicine bij Boehringer Ingelheim.

Belang kans op hart- en vaatziekten bij diabetes erkend

“In veel richtlijnen5,6 wordt het belang erkend van een diabetesbehandeling waarvan bewezen is dat deze de kans op hart- en vaatziekten, en de kans daaraan te overlijden, verkleint bij patiënten met diabetes type 2 en hartaandoeningen.Maar er blijft behoefte aan meer glucoseverlagende opties”, zo benadrukt Waheed Jamal.”

Unieke cardiovasculaire-uitkomsten

“We hebben een unieke cardiovasculaire-uitkomsten in het onderzoeksprogramma voor linagliptine opgezet met twee onderzoeken: CARMELINA®, waarvan de resultaten nu juist bekend zijn gemaakt, en CAROLINA®, waarvan de eerste resultaten binnenkort naar buiten zullen worden gebracht,” voegt Jeff Emmick, arts, PhD en Vice President Product Development bij Lilly Diabetes eraan toe. “Dit programma zal klinische gegevens opleveren over het langetermijn-veiligheidsprofiel van linagliptine bij uiteenlopende volwassenen met diabetes type 2, die een afspiegeling zijn van de patiënten die artsen in hun dagelijkse praktijk tegenkomen.7

Over CARMELINA

CARMELINA is een multinationaal, gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd klinisch onderzoek waarbij verspreid over ruim 600 locaties 6.979 volwassenen met diabetes type 2 uit 27 verschillende landen gedurende een mediane periode van 2,2 jaar zijn gevolgd.2,8 Het onderzoek was opgezet om linagliptine (5 mg eenmaal daags) en placebo (elk van beide toegevoegd aan standaardzorg) met elkaar te vergelijken ten aanzien van hun effect op cardiovasculaire uitkomsten bij volwassenen met diabetes type 2 en een hoog cardiovasculair risico, van wie het merendeel bovendien nierschade had.2,8 Deze populatie mensen met een hoog risico op hartaandoeningen en/of nierschade is een afspiegeling van de patiënten die artsen in hun dagelijkse praktijk tegenkomen.7 Standaardzorg omvatte een standaardbehandeling met zowel het gebruik van bloedglucoseverlagende middelen als het gebruik van cardiovasculaire medicatie (waaronder antihypertensiva en lipidenverlagende middelen).

CARMELINA® werd uitgevoerd onder leiding van een academische stuurgroep en van Boehringer Ingelheim. Het aantal deelnemers met een verminderde nierfunctie was bij CARMELINA® aanzienlijk groter dan bij andere recent gepubliceerde uitkomstenonderzoeken naar het gebruik van dipeptidylpeptidase-4-remmers (DPP-4-remmers) bij mensen met diabetes type 2.[4]

Kijk voor meer informatie over CARMELINA® op: https://www.carmelinatrial.com/

Over Trajenta® (linagliptine)

Trajenta® is een DPP-4-remmer. Dit middel kan worden voorgeschreven aan volwassen patiënten met diabetes type 2.9

Cardiovasculaire uitkomsten

Cardiovasculaire ziekte is één van de belangrijkste complicaties en de primaire doodsoorzaak bij diabetes type 2.14 Cardiovasculaire veiligheid van alle behandelingen voor diabetes type 2 is daarom belangrijk. Wereldwijd overlijden de meeste mensen met diabetes type 2 uiteindelijk aan een cardiovasculair voorval.15 In 2015 publiceerde Boehringer Ingelheim de resultaten van het cardiovasculaire-uitkomstenonderzoek EMPA-REG OUTCOME, uitgevoerd met de SGLT2-remmer empagliflozine.16,17

CARMELINA is één van de twee cardiovasculaire-uitkomstenonderzoeken die zijn uitgevoerd met de DPP-4-remmer linagliptine. CAROLINA,18 is het eerste met een DPP-4-remmer uitgevoerde cardiovasculaire-uitkomstenonderzoek waarbij vergelijking wordt gedaan tussen twee middelen die vaak worden ingezet: linagliptine en het sulfonylureumderivaat glimepiride. De deelnemers aan dat onderzoek zijn volwassenen met diabetes type 2, die in een relatief vroeg stadium een verhoogd cardiovasculair risico of vastgestelde complicaties hebben, en die een minder optimale bloedsuikerregulering hebben. Bij het merendeel was nog geen sprake van een hartaandoening en nierschade. De eerste resultaten zijn op de EASD2018 gepubliceerd en gepresenteerd. Net als CARMELINA, zal ook CAROLINA  klinische gegevens opleveren over het langetermijn-veiligheidsprofiel van linagliptine bij uiteenlopende volwassenen met diabetes type 2, die een afspiegeling zijn van de patiënten die artsen in hun dagelijkse praktijk tegenkomen.7

REFERENTIES

 1. Rosenstock J, et al. Cardiovascular and Renal Microvascular Outcome Study with Linagliptin in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus (CARMELINA®). Mondelinge presentatie voor de 54e jaarlijkse bijeenkomst van de European Association for the Study of Diabetes (EASD), donderdag 4 oktober 2018, 17.15-18.15, Langerhans Hall, Berlijn, Duitsland.
 2. ClinicalTrials.Gov. Cardiovascular and Renal Microvascular Outcome Study With Linagliptin in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. Te raadplegen op: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01897532?term=NCT01897532&rank=1. Voor het laatst geraadpleegd in: September 2018.
 3. Green JB, et al. Effect of Sitagliptin on Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2015;373(3):232-42.
 4. Scirica BM, et al. Saxagliptin and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med. 2013;369(14):1317-26.
 5. Piepoli MF, et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts). Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J. 2016;37(29):2315-81.
 6. Introduction: Standards of Medical Care in Diabetes-2018. Diabetes Care. 2018;41(Suppl 1):S1-S2.
 7. Boehringer Ingelheim en Eli Lilly and Company. Niet-gepubliceerde gegevens.
 8. Rosenstock J, et al. Rationale, design, and baseline characteristics of the CArdiovascular safety and Renal Microvascular outcomE study with LINAgliptin (CARMELINA®): a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial in patients with type 2 diabetes and high cardio-renal risk. Cardiovasc Diabetol. 2018;17(1):39.
 9. Europees Geneesmiddelenbureau. Trajenta® (linagliptine) filmomhulde tabletten. Samenvatting van de productkenmerken. Bijgewerkt in augustus 2017. Te raadplegen op: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002110/WC500115745.pdf. Voor het laatst geraadpleegd in: September 2018.
 10. Europees Geneesmiddelenbureau. Onglyza® (saxagliptine) filmomhulde tabletten. Samenvatting van de productkenmerken. Te raadplegen op: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001039/WC500044316.pdf. Voor het laatst bijgewerkt in: Juli 2016. Voor het laatst geraadpleegd in: September 2018.
 11. Europees Geneesmiddelenbureau. Vipidia® (alogliptine) filmomhulde tabletten. Samenvatting van de productkenmerken. Te raadplegen op: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002182/WC500152271.pdf. Voor het laatst bijgewerkt in: Januari 2015. Voor het laatst geraadpleegd in: September 2018.
 12. Europees Geneesmiddelenbureau. Januvia® (sitagliptine) filmomhulde tabletten. Samenvatting van de productkenmerken. Te raadplegen op: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000722/WC500039054.pdf. Voor het laatst bijgewerkt in: Augustus 2017. Voor het laatst geraadpleegd in: September 2018.
 13. Europees Geneesmiddelenbureau. Galvus® (vildagliptine) tabletten. Samenvatting van de productkenmerken. Te raadplegen op: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000771/WC500020327.pdf. Voor het laatst bijgewerkt in: Juni 2017. Voor het laatst geraadpleegd in: September 2018.
 14. World Heart Federation. Cardiovascular Disease risk factors. Te raadplegen op: https://www.world-heart-federation.org/resources/risk-factors/. Voor het laatst geraadpleegd in: September 2018.
 15. Morrish NJ, et al. Mortality and causes of death in the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes. Diabetologia. 2001;44 Suppl 2:S14-21.
 16. Zinman B, et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2015;373(22):2117-28.
 17. Jardiance® (complete productinformatie). U.S.; Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc; 2017.
 18. ClinicalTrials.Gov. CAROLINA: Cardiovascular Outcome Study of Linagliptin Versus Glimepiride in Patients With Type 2 Diabetes. Te raadplegen op: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01243424. Voor het laatst geraadpleegd in: September 2018.

 

 

[1] De primaire uitkomstmaat werd gedefinieerd als de tijd tot het eerste optreden van 3P-MACE (cardiovasculair overlijden, niet-fataal myocardinfarct of niet-fataal CVA).

[2] De belangrijkste secundaire uitkomstmaat werd gedefinieerd als de tijd tot het eerste optreden van langdurige terminale nierinsufficiëntie (TNI), overlijden door nierschade of een aanhoudende eGFR-afname ten opzichte van baseline van ?40 procent vergeleken met placebo.

[3] Geblindeerd beoordeeld door een onafhankelijke clinical events committee.

[4] Glomerulaire filtratiesnelheid lager dan 30 ml/min/m2

Bron: Boehringer Ingelheim

 

 

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen