Doctors Only

________________________________________________________________________

__________________________DOCTORS ONLY__________________________________

Deze content kunt u alleen lezen als u arts,arts in opleiding of apotheker bent, dit is het gevolg van de CGR Richtlijnen. De Nederlandse regelgeving met betrekking tot geneesmiddelenreclame vindt zijn oorsprong in de uit 1992 stammende Europese richtlijn betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (2001/83/EG). In 1994 is deze richtlijn als het Reclamebesluit Geneesmiddelen in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd, later opnieuw gecodificeerd in de Geneesmiddelenwet en de Beleidsregels gunstbetoon. Hieruit is de Gedragscode Geneesmiddelenreclame voortgekomen, niet beroepsbeoefenaren mogen deze informatie niet lezen. U moet eerst contact opnemen met MedicalFacts om uw BIG nummer te laten verifiëren. Wij registreren uw uw BIG-registratienummer niet maar uw dient wel kenbaar te maken dat u BIG geregistreerd hebt alvorens u toegang krijgt. Neem hiervoor telefonisch contact op met de redactie: +31 412 851663. De redactie maakt dan met het email-adres waarmee u een account of medicalfacts.nl heeft aan voor de doctor-only content. Om de Doctors-only content te kunnen lezen moet u ingelogd zijn, en indien u geen account heeft eerst te registreren, en uw Naam, loginnaam, met uw BIG-nummer te te laten verifiëren. 

Oraal diabetesgeneesmiddel toont aan het risico op cardiovasculaire sterfte te kunnen verlagen

Eerste diabetes type II geneesmiddel in EU met uitbreiding van registratie voor verlaging van de cardiovasculaire sterfte geregistreerd.
De Europese Commissie heeft voor het eerst een diabetesgeneesmiddel goedgekeurd vanwege het effect op de bloedglucosespiegel en op cardiovasculaire (CV) events. De uitbreiding van registratie voor verlaging van de cardiovasculaire sterfte zijn gebaseerd op de EMPA-REG OUTCOME studie.

Lees Meer

Europese goedkeuring nieuwe indicatie pembrolizumab

MSD maakt bekend dat de Europese Commissie (EC) goedkeuring heeft gegeven een nieuwe indicatie voor pembrolizumab. Pembrolizumab is ontdekt en deels ontwikkeld door MSD in Oss en wordt daar ook geproduceerd. In Nederland is pembrolizumab sinds 2015 beschikbaar. De goedkeuring van de EC is gebaseerd op de resultaten van de KEYNOTE-024 studie. Een multicenter open label fase III studie met 305 patiënten.

Lees Meer