Doctors Only

________________________________________________________________________

__________________________DOCTORS ONLY__________________________________

Deze content kunt u alleen lezen als u arts,arts in opleiding of apotheker bent, dit is het gevolg van de CGR Richtlijnen. De Nederlandse regelgeving met betrekking tot geneesmiddelenreclame vindt zijn oorsprong in de uit 1992 stammende Europese richtlijn betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (2001/83/EG). In 1994 is deze richtlijn als het Reclamebesluit Geneesmiddelen in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd, later opnieuw gecodificeerd in de Geneesmiddelenwet en de Beleidsregels gunstbetoon. Hieruit is de Gedragscode Geneesmiddelenreclame voortgekomen, niet beroepsbeoefenaren mogen deze informatie niet lezen. U moet eerst contact opnemen met MedicalFacts om uw BIG nummer te laten verifiëren. Wij registreren uw uw BIG-registratienummer niet maar uw dient wel kenbaar te maken dat u BIG geregistreerd hebt alvorens u toegang krijgt. Neem hiervoor telefonisch contact op met de redactie: +31 412 851663. De redactie maakt dan met het email-adres waarmee u een account of medicalfacts.nl heeft aan voor de doctor-only content. Om de Doctors-only content te kunnen lezen moet u ingelogd zijn, en indien u geen account heeft eerst te registreren, en uw Naam, loginnaam, met uw BIG-nummer te te laten verifiëren.