Nieuwe handreiking voor medische professionals: signalen mensenhandel herkennen en melden

Uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel blijkt vandaag dat 50 procent van de medische professionals in contact komt met slachtoffers van mensenhandel, maar dat artsen nog nauwelijks getraind worden om met deze situaties om te gaan. Volgens FairWork is het van groot belang dat de medische beroepsgroep signalen van mensenhandel kan herkennen en melden. FairWork werkt daarom samen met Soa Aids Nederland aan een nieuwe ‘Handreiking Signalering Mensenhandel’ gericht op medische professionals.

Om de aanpak van mensenhandel en de slachtofferondersteuning in Nederland flink te verbeteren wordt eind dit jaar een gezamenlijke nieuwe handreiking gepubliceerd. Daarin wordt voor het eerst aandacht besteed aan mensenhandel in overige sectoren (arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting). Het betreft een inhoudelijke uitbreiding van de bestaande handreiking, die zich enkel richt op mensenhandel in de seksindustrie (seksuele uitbuiting).

FairWork wil de handreiking uitbreiden, omdat slachtoffers van mensenhandel buiten de prostitutie met andere dilemma’s worstelen en deze mensen andere signalen laten zien. Tegelijkertijd is er minder kennis over en minder aandacht voor mensenhandel buiten de prostitutie, waardoor de kans groter is dat slachtoffers hiervan over het hoofd worden gezien.

Trainer Romaike Zuidema: “Denk bijvoorbeeld aan een stoere Poolse bouwvakker die van een steiger valt en een wond aan zijn been oploopt. Hij werkt door. Pas als het echt niet meer gaat, gaat hij naar een arts. Die zegt: ‘Waarom ben je niet eerder gekomen’. De Pool geeft aan dat hij niet mocht. Dat antwoord kan een signaal zijn van mensenhandel. Als je dat als zodanig herkent, kun je doorvragen.”

Verder zal bijvoorbeeld het dilemma aan de orde komen van slachtoffers die bang zijn om collega’s in de problemen te brengen en te worden ontslagen.

Duidelijke behoefte

Uit eerdere trainingen van FairWork aan medische professionals blijkt dat er duidelijk behoefte is aan informatie en training over het herkennen en melden van signalen van mensenhandel. In 2013 heeft FairWork alle GGD’s in Drenthe getraind en in 2016 de SOA poli van de GGD in Amsterdam.

Tijdens deze trainingen geeft de meerderheid aan te denken ooit wel eens een slachtoffer van mensenhandel gezien te hebben, maar niets daarmee te hebben gedaan. Zo gaf een deelnemer tijdens een training aan: ‘Ze was moe en vertelde tot diep in de nacht te moeten werken. Ik vroeg of ze sekswerk deed. Nee, vervolgens is het niet in mij opgekomen dat ze ook in een andere sector, zoals een fabriek of wasserette, uitgebuit zou kunnen worden.’

Nieuwe trainingen voor medische professionals

FairWork heeft de ambitie om in de nabije toekomst in samenwerking met CoMensha medische professionals te trainen in het signaleren van mensenhandel, zodat zij effectief kunnen bijdragen aan slachtofferbescherming en de aanpak van mensenhandel.

In de training zal op een praktische manier gewerkt worden aan het herkennen van signalen van mensenhandel, goed doorverwijzen van mogelijke slachtoffers en eventueel het met mogelijke slachtoffers bespreekbaar maken van de signalen van uitbuiting. Tijdens deze training zullen medische professionals ook leren een afweging te maken tussen beroepsgeheim en zorgplicht.

Uitgangspunt is om deze trainingen te accrediteren, zodat medische professionals hier ook opleidingspunten voor ontvangen. Verwacht wordt dat dit een extra motivatie zal zijn om de trainingen te volgen.

Tot slot pleit FairWork ervoor om mensenhandel op te nemen in de meldcode ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’. Romaike Zuidema: “Zorgverleners geven aan dat zo’n stappenplan in de praktijk de nodige houvast biedt. Ook draagt het bij aan de bekendheid van het fenomeen mensenhandel en komt het daarmee de signalering ten goede.”

Bron: Fairwork

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen