Gezondheidzorg College trapt Augmented-Reality project ‘Nieuw Leren in de Zorg’ af!

0
884

Maandag 27 november was de officiële kick-off van het project: Nieuw Leren in de Zorg. Tijdens dit project worden de verpleegtechnische handelingen ‘medicijndelen en toedienen’ aan studenten van het Gezondheidszorg College in Amersfoort en medewerkers van verschillende zorginstellingen onderwezen middels Augmented Reality (AR).

Leren van procedures en protocollen op afstand

Het oefenen en toetsen middels Augmented Reality heeft naast een andere beleving en meer praktijkleren bij de student, een aantal voordelen: zo zorgt het oefenen en toetsen van verpleegtechnische handelingen middels AR ervoor dat procedures altijd volgens hetzelfde protocol verloopt. Door dit altijd op dezelfde manier te oefenen, maakt de student zich het protocol goed eigen. Daarbij heeft het een positief effect op de efficiëntie en daarmee de organisatorische impact. Toetsen van verpleegtechnische handelingen op afstand is door de komst van AR mogelijk, het is daardoor niet meer nodig om tijdens de beoordelingen naast de student te zitten.

AR-brillen

ROC Midden Nederland krijgt twee AR-brillen in bruikleen waarmee een pilot onder studenten wordt uitgevoerd. Met deze brillen kunnen studenten vaardigheden oefenen en worden zij (op afstand) getoetst bij het uitvoeren van examens. Naast deze groep studenten die onderwijs krijgen met behulp van de brillen, zal een andere groep studenten dezelfde lesstof op de gebruikelijke manier tot zich nemen. Bij het toetsen van de stof wordt vervolgens onderzocht óf en op welke wijze Augmented Reality invloed heeft op de gemiddelde resultaten ten opzichte van de controlegroep.

Verbinding werkelijke wereld met virtuele wereld

Augmented Reality is een techniek die de werkelijke wereld verbindt met de virtuele wereld. Een mooi voorbeeld van Augmented Reality is het nog altijd populaire spel Pokémon Go. Met AR kan ook binnen de zorg veel worden gedaan. Denk aan een arts die op afstand meekijkt naar een klacht zodat een cliënt niet naar het ziekenhuis hoeft. Ambulance Zorg Nederland heeft al een simulatie-oefening gedaan met zorg op afstand. Er werd een ongeval met brandwonden gesimuleerd. De ambulance-verpleegkundigen konden daarbij door middel van AR overleggen met experts van het brandwonden centrum.

Samenwerking met diverse zorg-instellingen

‘Nieuw leren in de zorg’ is een samenwerkingsproject van Reinaerde, Vitras, Vilans, St. Pieters en Bloklands. UtrechtZorg en het Gezondheidszorg College Amersfoort. De pilot met studenten duurt ongeveer tot half februari, waarna de onderzoeksresultaten door studenten van de Hogeschool Utrecht worden geanalyseerd en verwerkt in een onderzoeksrapport. Dit onderzoeksrapport wordt halverwege mei gepubliceerd.

Bron: ROC Midden Nederland