169 longartsen sturen brandbrief over Nederlandse luchtkwaliteit aan Tweede Kamer

0
2753
Volksvertegenwoordigers, maakt u het verschil op 14 december? Helpt u mee aan schone lucht voor alle Nederlanders?

Luchtvervuiling blijft een groot probleem voor de volksgezondheid. Daarom stuurt het Longfonds samen met 169 longartsen een brandbrief aan de Tweede Kamer. De longartsen en het Longfonds roepen de Kamerleden op nog deze week maatregelen te treffen tegen luchtvervuiling. Volgens hen is de schade aan de longen en het hart door vieze lucht enorm. Ze willen dat deze namelijk opstaat tegen vervuilde lucht en het probleem gaat aanpakken. Initiatiefnemer van de actie is Hans in ‘t Veen van het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam.

Luchtvervuiling zie je meestal niet en ruik je meestal niet. De schadelijke effecten van vervuilde lucht bij het ontstaan van ziekten en zelfs overlijden wordt ernstig onderschat. Als medische professionals worden longartsen vrijwel dagelijks geconfronteerd met de realiteit die luchtvervuiling voor veel mensen betekent. Zij kunnen niet meer werken, zich niet meer inspannen of zijn kortademig.

De lijst met aandoeningen die door luchtvervuiling worden veroorzaakt is lang. De meeste schade treedt op aan het cardiovasculaire en het respiratoire systeem. Vele studies tonen deze schadelijke effecten keer op keer aan, vooral op basis van grootschalig bevolkingsonderzoek. Het RIVM berekende in 2015 op basis van deze wetenschappelijke literatuur dat luchtvervuiling in Nederland per jaar onder andere leidt tot 1.200 gevallen van longkanker, 12.400 bronchitisklachten bij kinderen, 6.900 nieuwe gevallen van chronische bronchitis bij volwassenen, 500.000 dagen met klachten bij kinderen met astma en bijna 5.000 spoedopnamen in het ziekenhuis vanwege acute hart- of luchtwegklachten. Gemiddeld sterven Nederlanders 13 maanden eerder door luchtvervuiling.

Deze enorme gezondheidsschade is niet alleen een probleem voor de volksgezondheid. Het RIVM becijferde dat 4.500.000 dagen werk jaarlijks worden verzuimd door gezondheidsproblemen veroorzaakt door luchtvervuiling. Daarmee lopen de direct en indirecte kosten veroorzaakt door luchtvervuiling in de miljarden.

Miljoenen mensen worden in Nederland blootgesteld aan concentraties luchtvervuiling die hoger liggen dan de advieswaarden die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert. Mensen kunnen die vervuilde lucht niet vermijden; de smerige lucht wordt hen opgedrongen. Als artsen doen zij er alles aan om mensen weer gezond te maken, maar het liefst zouden zij natuurlijk willen dat mensen helemaal niet ziek worden. De Longartsen kunnen niet voor schonere lucht zorgen, maar Kamerleden kunnen dat wel.

Op 14 december is er binnen de Tweede Kamer een debat over luchtvervuiling in Nederland. De longartsen roepen de Kamerleden op om dan maatregelen te nemen, al dan niet in Europees verband, die de lucht in Nederland echt gezond maken. De longartsen hopen dat de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie daarbij leidend zullen zijn.

De brief werd ondertekend op persoonlijke titel namens 169 bezorgde longartsen. De directeur van het Longfonds ondersteunt de inhoud van deze brief en tekent mee namens haar achterban.

Bron: Longfonds