NVvO adviseert Universiteit Utrecht band met Philip Morris direct te verbreken maar UU legt advies naast zich neer

0
691

De Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVvO) heeft het college van bestuur van de Universiteit Utrecht in een open brief verzocht om de subsidie die prof. John Vervaele van Philip Morris heeft gekregen alsnog stop te zetten. “Wij adviseren u met klem om deze schadelijke band met de tabaksindustrie onmiddellijk te verbreken.”

Reactie Universiteit Utrecht naar aanleiding bezwaar NVvO op onderzoek tabakssmokkel

Twee onderzoekers van de Universiteit Utrecht gaan met een interdisciplinair internationaal team van juristen en criminologen onderzoek doen naar de achtergrond van smokkel en hoe de illegale (tabaks)handel binnen de EU voorkomen kan worden. Dit onderzoek wordt gefinancierd door PMI Impact, een onafhankelijk fonds gerelateerd aan Philip Morris. De Nederlandse Vereniging voor Oncologen heeft op 5 januari aan het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht via een brief haar ongenoegen hierover geuit. Zij vragen om deze samenwerking te verbreken. Omdat wetenschappelijke onafhankelijkheid en integriteit van het onderzoek gewaarborgd is, blijft het College van Bestuur bij de beslissing dat dit onderzoek onder de afgesproken voorwaarden door kan gaan.

In oktober 2017 is de Universiteit Utrecht met KWF hierover in gesprek geweest. Aan de UU zal in de toekomst geen onderzoek meer plaatsvinden dat gefinancierd wordt door PMI Impact of partijen die daaraan gelieerd zijn.

Soortgelijke subsidies in toekomst geweigerd

Omdat wetenschappelijke onafhankelijkheid en integriteit van het onderzoek naar (tabaks)smokkel afdoende is gewaarborgd, besloot het College van Bestuur (CvB) in 2017 na intern debat en zorgvuldige afweging, akkoord te gaan. In oktober 2017 is overleg geweest tussen de universiteit en KWF en werd nader over dit onderwerp gesproken. De UU heeft overigens al sinds lang een richtlijn die onderzoek ten bate van de tabaksindustrie niet toestaat.

Details onderzoeksproject

Het onderzoek van prof. John Vervaele is geen onderzoek naar tabaksindustrie en gezondheid, maar gaat om de schade in juridische context van illegale tabakshandel. Het project ‘The enforcement dimension of the fight against illicit tobacco trade in Europe’, wat gedaan wordt in de context van een Europees consortium, start in februari 2018 en duurt twee jaar. De kosten van het project bedragen circa 360.000 euro.

NVvO: reactie UU stelt teleur

De NVvO vindt het gek dat de UU aan de ene kant zegt dat dit onderzoek niets met de volksgezondheid te maken heeft, maar puur over de illegale handel gaat, maar hier vervolgens wel zelf weer aan refereert. “Er is niet aangetoond dat legale tabak (van PMI) minder slecht is dan illegale tabak. Deze ‘gezondheidsclaim’ legt prof. Vervaele zelf namelijk wel. Hoezo onafhankelijk onderzoek? Hoezo niets te maken met gezondheid?” Kortom: de reactie van de UU stelt de NVvO tot zover teleur.

Bron: NVvO & UU