Vernieuwd ervaringsonderzoek slechthorenden vervangt vanaf 2018 de CQ-index

Vanaf 1 januari 2018 is de PREM Hooroplossing hét instrument om de ervaringen van slechthorenden te meten met hun audicien en hun hoortoestel. De PREM Hooroplossing is gezamenlijk ontwikkeld door alle audicienbedrijven, alle zorgverzekeraars aangesloten bij Zorgverzekeraars Nederland en alle patiëntenverenigingen gericht op mensen met gehooraandoeningen. Het nieuwe meetinstrument gaat de huidige ervaringsmeting met de CQ-index vervangen. Dit besluit is door de stuurgroep PREM Hooroplossing genomen na een succesvolle pilotperiode met het nieuwe meetinstrument.

Sturen op kwaliteit

Het doel van de PREM Hooroplossing is de kwaliteit van de zorg voor slechthorenden verbeteren, door het verkrijgen van inzicht in hoe slechthorenden de zorg van de audicien en het hoortoestel ervaren. De PREM Hooroplossing bestaat uit drie meetmomenten in een periode van vijf jaar. Hierdoor wordt niet alleen duidelijk hoe de slechthorende de aanschaf van een hoortoestel waardeert, maar ook of deze waardering in de loop der jaren verandert. Daarnaast voorziet de PREM alle betrokken partijen in hun informatiebehoefte. Klanten krijgen keuze-informatie via www.hoorwijzer.nl: de cijfers die mensen toekennen aan audiciens en hun hoortoestel worden anoniem op deze site van Stichting Hoormij getoond. Patiëntenverenigingen kunnen de informatie gebruiken om de belangen van hun achterban te behartigen. De nieuwe meting sluit aan op het klantproces en voorziet daarom audiciens van actuele prestatie-informatie. Zorgverzekeraars ontvangen inkoopinformatie.

Minder belastend voor slechthorende

De nieuwe vragenlijst heeft als voordeel dat het de belasting voor slechthorenden aanzienlijk vermindert. Het is de enige methode die alle betrokken partijen onder slechthorenden zullen uitzetten. De PREM vragenlijst bevat bovendien grofweg de helft minder vragen dan de uitgebreide CQ-index vragenlijsten.

Totstandkoming

De verkenning voor het nieuwe klantervaringsonderzoek startte in 2014, na kritische kanttekeningen op de CQ-index door audiciens. Onderzoeksbureau MediQuest verkende de wensen en behoeften voor doorontwikkeling, waarna in 2015 het daadwerkelijke doorontwikkelingstraject van start ging. In het eerste half jaar van 2016 werden de nieuwe vragenlijst, het dataprotocol en het meet- en rapportageproces opgezet, waarna van augustus 2016 tot en met juni 2017 een pilot plaatsvond. Tijdens de pilot is de PREM Hooroplossing continu op maandelijkse basis uitgezet onder klanten van zeven audicienketens om de vragenlijst te valideren en het meetproces te evalueren. Minimaal 50% van de vestigingen van de audicienketens namen deel aan deze meting.

 

Stuurgroep

Opdrachtgever voor de doorontwikkeling is de stuurgroep PREM Hooroplossing, waarin de audicienketens Beter Horen, Hans Anders, Hoorprofs, Schoonenberg, Specsavers en Van Boxtel hoorwinkels, Zorgverzekeraars Nederland namens zorgverzekeraars en Stichting Hoormij namens patiëntenorganisaties zitting hebben. Aan de pilot nam ook het Collectief van Zelfstandige Audiciens deel. MediQuest was als onderzoeksbureau betrokken bij de ontwikkeling van de vragenlijst, het dataprotocol en meetproces. MediQuest is aangesteld als uitvoerder van het onderzoek en vervult tevens de rol van Trusted Third Party.

Bron: MediQuest

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen